Flora del Pirineu català/Delphinium peregrinum

La banyeta o esperó és una herba anual de la família de les ranunculàcies que és present en erms i rostolls de l'estatge montà plujós fins als 1300 m per bona part del nostre Pirineu.

Inflorescencia. A Torà (Segarra). Sobre terreny margós
A Torà (Segarra). A les guixeres
Detall de la planta, en un rostoll. A Torà (Segarra)

TORNAR a l'índex