Flora del Pirineu català/Crataegus monogyna

L'arç blanc és un arbre espinós caducifoli de la família de les rosàcies comú a la serralada pirinenca. Es fa habitualment en bardisses i boscos caducifolis clars de l'estatge montà només fins als 1.800 m d'altitud. En català té molts altres noms populars: arç, agraüller, cirerer de guineu, cirerer de la Mare de Déu, cirerer de pastor, cireretes de Laguar, espí blanc, espinalb, gavarrer, mallol, pollera, pometes de la Mare de de Déu, pometes de pastor, ram de Sant Pere, robeta, tapaculs, trualler, etc.


Aspecte general
Flors
Branca espinosa i fulles
Fruits
TORNAR a l'índex