Flora del Pirineu català/Colutea arborescens

L'espantallops és un arbust perenne de la família de les lleguminoses o papilionàcies força rar a la serralada pirinenca. Es fa en boscos clars i matollars de l'estatge montà fins als 1.700 m d'altitud. En català també s'anomena bufa de llop, esclafidor, escanyallops, pleps i senet fals. És una planta tòxica.


Aspecte general
Inflorescència
Detall del fruit
TORNAR a l'índex