Flora del Pirineu català/Clematis recta

L'herba bormera és una liana voluble de la família de les ranunculàcies poc freqüent al nostre territori. Es una planta irritant. Es troba en boscos clars i vores de camins fins l'estatge montà. El seu hàbitat arriba fins als 1500 m d'altitud. En català es coneix també com a vidalba recta.

Detall de la planta voluble
Flor amb 4 tèpals olorosos i nombrosos estams
Fulles pinnaticompostes
Fruit en poliaqueni amb l'estil plumós

TORNAR a l'índex