Flora del Pirineu català/Chrysosplenium alternifolium

Aspecte general de la planta

El crisospleni alternifoli és una planta herbàcia perenne de la família de les saxifragàcies que es troba a poquíssims llocs al nostre territori, només en boscos i herbassars megafòrbics de l'estatge montà dels Pirineus orientals, entre els 1.000 i els 1.700 m d'altitud.


TORNAR a l'índex