Flora del Pirineu català/Ceratophyllum submersum

La coa de mart és una herba aquàtica perenne de la família de les ceratofil·làcies. És molt rara i es fa en aigües estagnants dels Pirineus orientals fins als 1.400 m.

Detall de la dicotomia de les fulles
Aspecte general

TORNAR a l'índex