Flora del Pirineu català/Caltha palustris

La calta és una herba perenne de la família de les ranunculàcies de molleres, prats molt humits i boscos de ribera dels estatges montà, subalpí i alpí de tota la serralada pirinenca i que es troba fins als 2500 m. És una planta tòxica. En català també es coneix com a flor de mal d'ulls, flor de tots mesos, ram de sant Isidre i viola groga.


Visió general de la planta
Detall de les fulles
Flor
Fruits en poliaqueni


TORNAR a l'índex