Flora del Pirineu català/Astragalus sempervirens

El tragacant de muntanya és una herba perenne de la família de les lleguminoses rara a la nostra serralada pirinenca. Aquesta mata és típica de l'alta muntanya i es pot trobat als pasturatges secs i indrets pedregosos cara al vent, a l'estatge montà i subalpí fins als 2.600 m d'altitud. En català també s'anomena gaons marins.


Aspecte generalTORNAR a l'índex