Flora del Pirineu català/Astragalus incanus

L'estaca-rossí és una herba perenne i acaule de la família de les lleguminoses poc freqüent a la serralada pirinenca. Es pot trobar en timonedes i brolles calcícoles de l’estatge montà prepirinenc fins als 1.800 m d'altitud. En català també rep els noms d’estaca-rossí blanc, pipirigallo bord, poteta de gall, socarrells...

Mata
Detall de la inflorescència

TORNAR a l'índex