Vés al contingut

Flora del Pirineu català/Astragalus danicus

L'astràgal danès és una herba perenne de la família de les lleguminoses poc freqüent a la serralada pirinenca. El seu hàbitat són els prats i les pastures calcícoles de l’estatge montà i subalpí. Es pot trobar entre els 1.100 i els 2.00 m d’altitud. En català també s'anomena astràgal dànic.

Aspecte general


TORNAR a l'índex