Flora del Pirineu català/Aristolochia pistolochia

La pistolòquia és una herba vivaç de la família de les aristoloquiàcies que viu a brolles i erms de tota la serralada pirinenca. El seu hàbitat arriba fins als 1.400 m i és molt comuna. També rep el nom català popular d'herba de la marfuga.


Aspecte general
Detall de la flor: solitària i bruna
Nervació de les fulles: molt sortint al reversTORNAR a l'índex