Flora del Pirineu català/Anemone vernalis

L'anemone vernal és una herba perenne de la família de les ranunculàcies que creix en pasturatges silicícoles dels estatges alpí i subalpí amb una floració molt vistosa. Es fa a tota la serralada pirinenca fins als 3000 m d'altitud.

Aspecte general
Detall de la flor pèndula


TORNAR a l'índex