Flora del Pirineu català/Anemone pulsatilla

Visió general de la planta

La flor de vent és una planta herbàcia perenne de la família de les ranunculàcies de pastures seques dels estatges montà i subalpí dels Pirineus. És una planta molt tòxica i raríssima al nostre territori. El seu hàbitat arriba fins als 2000 m d'altitud.

TORNAR a l'índex