Flora del Pirineu català/Anemone narcissiflora

L'anemone narcissiflora és una herba perenne de la família de les ranunculàcies que es fa en pasturatges frescals basòfils d'alta muntanya a tota la serralada pirinenca i fins als 2.600 m d'altitud. En català també s'anomena simplement anemone.

Aspecte general
Fulles palmatisectes


TORNAR a l'índex