Flora del Pirineu català/Agrimonia procera

L'agrimònia és una planta herbàcia perenne i robusta de la família de les rosàcies força rara a la serralada pirinenca. Es pot trobar en vorades de bosc i herbassars de l'estatge montà fins als 1.400 m d'altitud.


Aspecte general
Detall d'una fulla
Fruits

TORNAR a l'índex