Flora del Pirineu català/Adonis vernalis

L'adonis és una herba perenne de la família de les ranunculàcies present en prats secs i assolejats dels Pirineus, fins als 1400 m. Tota la planta és tòxica. És una planta molt rara i legalment protegida a Catalunya.


Aspecte general
Inflorescències
Detall de la flor


TORNAR a l'índex