Flora del Pirineu català/Adonis flammea

Visió general de la planta

L'ull de perdiu és una planta herbàcia anual de la família de les ranunculàcies de sembrats de l'estatge montà de tota la serralada pirinenca. És una planta rara i es fa fins als 1500 m d'altitud.

TORNAR a l'índex