Flora del Pirineu català/Adonis aestivalis

L'ull de perdiu és una herba anual de la família de les ranunculàcies força present en sembrats de l'estatge montà i als Pirineus fins als 1500 metres. En català es coneix també com a bolig i saltaülls.


Visió general de la planta
Detall de la flor
Flor vermellaTORNAR a l'índex