Vés al contingut

Find

L'ordre find (de l'anglès cercar) és un comandament que es fa servir des de la consola o terminal per cercar un arxiu en sistemes operatius basats en Unix i forma part del conjunt d'utilitats de cerca al sistema operatiu (anomenades conjuntament GNU Find Utilities, utilitats de cerca GNU). El comandament realitza la cerca en el sistema de fitxers en base als paràmetres de cerca: nom del fitxer, data de creació o mida. Aquest comandament accepta expressions regulars pels noms dels arxius. Habitualment, l'ordre find accepta com a paràmetre un directori on fer la cerca i una expressió regular pel nom dels arxius a cercar.

Funcionament[modifica]

L'ús més habitual del comandament és:

find *.png

En aquest cas, el comandament retornarà el llistat de tots els arxius que tenen l'extensió png en el directori actual. Si voleu fer la cerca en un directori distint a l'actual, cal posar el directori com a paràmetre.

find /usr/bin -name "a*"

En aquest cas, el programa llistarà tots els arxius el nom dels quals comenci per a del directori /usr/bin. També podeu posar més d'una característica del nom a la mateixa cerca. En el cas

find /usr/bin -name "all*" -o -name "*java*"

El programa cercarà tots els arxius el nom dels quals comenci per all o els qui contenguin en el seu nom la paraula java. En aquest cas, segons el sistema operatiu, pot ésser necessari posar les opcions dels noms entre parèntesis. Una altra opció molt potent, és cercar els arxius segons el propietari. La següent ordre:

find -user usuari

Llistarà tots els arxius del usuari usuari en el directori actual. Finalment, també és possible fer la cerca segons la mida dels arxius.

find -size +100k -a -size -200k

Llistarà els arxius amb la mida entre els 100 i els 200 k.

Vegeu també[modifica]

Bibliografia[modifica]

  • GNU Project. «Finding Files». [Consulta: 9 de febrer 2010].
  • GNU Project. «find». [Consulta: 9 de febrer 2010].

Enllaços externs[modifica]