Vés al contingut

Fediverse/Glossari

Glossari[modifica]

Xarxa social

Estructura social composta per individus (o organitzacions) anomenats "nodes" que estan lligats (connectats) per un o més tipus d'interdependència.


Llicència

Estipulacions dels drets d’una obra que determinen què es pot fer o no amb ella. Al món del contingut, tenim llicències com les Creative Commons o la Peer Production License (PPL); al del programari, tenim llicències lliures com la GLP o l’AGPL.


Programari Lliure

Programa informàtic que respecta quatre llibertats considerades fonamentals: usar, estudiar, modificar i distribuir el seu codi, i les variacions que se’n facin. La llibertat d’un programa i, per tant, la de les seves usuàries, queda garantida sota llicències lliures.


GAFAM

Acrònim per les corporacions Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft, màxims exponents del capitalisme cognitiu.


Capitalisme cognitiu

Apropiació i explotació, per part de grans corporacions tecnològiques i governs, del valor generat per les dades de les usuàries del món digital que usen serveis de programari privatius.


FEDIVERSE

Contracció de “FEDeration uniVERSE”. Xarxa de xarxes lliures, ètiques i distribuïdes que connecten entre si gràcies a protocols d’interoperabilitat entre servidors, com ActivityPub.


Protocol

Llenguatge consensuat que permet la intercomunicació de diferents servidors i aplicacions.


ActivityPub

Protocol de comunicació per a xarxes socials lliures, obertes i descentralitzades. Té una API que permet la federació de servidor a servidor.


API

Acrònim de ‘Application Programming Interface’. Conjunt de regles i especificacions que les aplicacions poden seguir per comunicar-se entre elles.


Servidor

Ordinador que té instal·lats programes que permeten oferir serveis. És desitjable que sempre estigui connectat per tal de no interrompre els serveis que dóna.


Node o instància

Servidor concret que té instal·lat el programari necessari (Pleroma, per exemple), per tal que les seves usuàries puguin registrar-se al servei i interactuar.


Administradora

Persona que gestiona un node federat, instal·lant els programes necessaris per fer-lo operatiu i mantenint-lo en un servidor.


Trol

Persona o programa que causa molèstia a una o diverses usuàries. De vegades, els trols no són persones, són bots.


Bot

Programa informàtic dissenyat per comportar-se com una persona humana. En funció de qui el programi, servirà per a uns propòsits o uns altres.


Usuària remota

Compte de la FEDIVERSE a qui, potencialment, podem seguir i interactuar. No pertany a la nostra xarxa local i no es mostrarà la nostra xarxa coneguda si no la seguim.


Xarxa local

Línia de temps que permet visualitzar el contingut generat per les usuàries d’un mateix node federat.


Xarxa coneguda

Línia de temps que permet visualitzar el contingut generat per les usuàries a qui seguim a l’Univers Federat, siguin o no del nostre node o pertanyin o no a la mateixa xarxa social.