Facultatiu

Es coneix per facultatius aquells especialistes que pertanyen a la policia de la Generalitat - cos de Mossos d'Esquadra que no són agents de l'autoritat. Les seves funcions són "donar cobertura i suport a la funció policial en les tasques pròpies de la professió per a l'exercici de la qual habiliti la titulació que els hagi estat exigida per ingressar en el cos i complir funcions que requereixin coneixements propis i específics d'una formació acadèmica concreta."[1] Com que aquest personal té encomanades activitats de suport, i no de naturalesa operativa, que no comporten l’exercici de la condició d’agent de l’autoritat com a policia, l’Administració es va pronunciar sobre la innecessarietat que aquests funcionaris disposessin dels elements d’acreditació policial (placa insígnia) ni de l’arma de dotació. Tenen la seva acreditació o TIP per a identificar-se com a membres del cos de policia i per acreditar-se davant els tribunals de justícia on compareixen com a pèrits en investigacions de fets delictius o casos humanitaris.També en defensa del propi col·lectiu. Aquest personal recull més de 20 titulacions sent els més coneguts els biòlegs, químics, farmacèutics i informàtics que treballen a la Divisió de Policia Científica com a encarregats dels laboratoris de genètica forense, drogues i explosius o informàtica forense. No obstant, els més nombrosos són els juristes, què assessoren i defensen la resta de professionals d'aquest cos.

Aquest col·lectiu no pot ser comandat pel personal l'escala bàsica (caporals, mossos) ni la intermèdia (sergent, subinspector)degut a la seva naturalesa tècnica i no operativa, el grup funcionarial i el seu nivell de destinació.

Per ingressar al cos de facultatius hi ha dues vies: la interna i l'externa. Té preferència la via interna, la qual està destinada a les persones que ja pertanyen al cos de mossos i tenen la titulació requerida (llicenciatures - titulació A -), per les quals s'obre un procés de promoció interna. Aquesta via, però, només està oberta a les escales intermèdia, executiva i superior del cos.[2]

Si les vacants no s'han cobert per aquesta primera via es procedeix a fer una convocatòria lliure per reclutar de fora aquests especialistes a través d'oposicions.[3] Però només aquells que eren mossos podran promocionar en l'escala jeràrquica operativa de la policia catalana. No obstant podran accedir a la categoria d'inspector pel sistema lliure en què seran comptats com a mèrits els anys treballats com a facultatiu del Cos de Mossos d'Esquadra al tractar-se de dos llocs d'igual grup funcionarial (A1)dins del mateix cos. [4]

Notes[modifica]

  1. Article 2 del Decret 45/1999
  2. Segons el bloc professional Policia de Catalunya, 3r paràgraf.
  3. Article 28 de la Llei 10/1994 d'11 de juliol
  4. Segons el bloc professional Policia de Catalunya, 4t paràgraf.

Enllaços externs[modifica]