Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Procés de treball

L'elaboració de la guia Estratègies de millora educativa va comportar un procés de treball on hi va participar una gran diversitat de professionals.

Per una banda, la Direcció General de Joventut va crear un grup motor composat per vint-i-tres professionals de l'àmbit de les polítiques locals de joventut i d'educació de diferents institucions anomenat Grup de Treball Joventut i Educació i dinamitzat per una sociòloga experta en temes de joventut i educació. El treball d’aquest grup va seguir la metodologia de les comunitats d’aprenentatge enteses aquestes com un mètode de treball cooperatiu que facilita el treball de continguts des de la pluralitat, el debat i l’intercanvi d'opinions diverses sobre un tema, l'intercanvi i el coneixement d'experiències, la identificació conjunta de problemes i solucions, i la formulació de propostes i criteris d'intervenció en una problemàtica detectada.

El Grup de Treball Joventut i Educació es va reunir quatre vegades entre l’octubre de 2014 i el març de 2015 per a intercanviar opinions i punts de vista i generar les bases conceptuals que donen forma a aquesta guia, a partir d'un treball col·laboratiu i un marc d'aprenentatge de tots per a tots. Al final del procés de treball, va cadre convocar una cinquena trobada per contrastar la primera versió de la revisió de la guia. Les trobades del Grup de Treball Joventut i Educació van ser:

  • Sessió 1 (octubre de 2014): Identificació de necessitats educatives que es puguin abordar des de les polítiques locals de joventut.
  • Sessió 2 (novembre de 2014): Identificació de projectes, programes, actors i serveis de millora educativa en el món local.
  • Sessió 3 (febrer de 2015): Agents i modalitats de treball en xarxa.
  • Sessió 4 (març de 2015): Esquema d'intervenció i propostes d'actuació.
  • Sessió 5 (juny de 2015): Contrast de la Guia

Per altra banda, en tot aquest procés de treball també es va comptar amb:

  • les aportacions dels tècnics i tècniques locals de joventut de les cinc demarcacions territorials catalanes mitjançant les trobades tècniques de demarcació del desembre de 2014. En aquestes trobades es va reflexionar sobre la intervenció de les polítiques locals de joventut en la trajectòria educativa dels joves i es va exposar experiències modèliques de treball.
  • altres reflexions provinents de la bibliografia i que van ser seleccionades d’entre molta altra literatura sobre el tema pel fet de provenir d’experts i bons coneixedors de l'entorn, de promoure la visió longitudinal de la realitat i de les actuacions i d’entendre l’educació com un bé comú.