Equacions de figures geomètriques

Figures de dues dimensions[modifica]

Polígons[modifica]

Nom Àrea interior Perímetre Arestes Vèrtexs Comentaris
Triangle base, h la alt dimensional|alçada, a i c la longitud dels altres dos costats
Triangle equilàter a és la longitud d'un costat
Quadrat a és la longitud d'un costat
Rombe a és la longitud d'un costat, AC la diagonal menor, i BD la diagonal més
Rectangle alçada
Paral·lelogram alçada
Trapezi alçada, b i d els altres costats
Pentàgon regular a és la longitud d'un costat
Polígon regular a és la longitud d'un costat, b és la apotema del polígon, i n el nombre de costats
Polígon regular radians.

Figures corbes[modifica]

Nom Àrea Perímetre Comentaris
Cercle On és la longitud del radi
El·lipse semieix, i la longitud del semieix major|altre

Figures de tres dimensions[modifica]

Poliedres[modifica]

Nom Volum Superfície Cares Arestes Vèrtexs Comentaris
Cub a és la longitud de l'aresta
Tetraedre a és la longitud de l'aresta

Figures corbes[modifica]

Nom Volum Superfície Comentaris
Cilindre r és la longitud del radi, h és l'altura
Con r és la longitud del radi, h és l'altura
Esfera r és la longitud del radi
Esferoide excentricitat de l'el·lipse .
El·lipsoide Sent a , b i c els semieixos de l'elipsoide.
Tor r és la longitud del radi interior (circumferència rotada), i R la longitud del radi de revolució.
Toroide A és l'àrea interior de la figura generatriu, i R és la longitud del radi de revolució (des de l'eix al centre de simetria de la figura generatriu).

Figures de quatre dimensions[modifica]

Polítops[modifica]

Nom Hiper-volum Hiper-àrea Poliedres Cares Arestes Vèrtexs Comentaris
Hipercub a és la longitud de l'aresta
Pentácoron a és la longitud de l'aresta

Figures corbes[modifica]

Nom Hiper-volum Hiper-àrea Comentaris
Hiperesfera r és la longitud del radi

Figures de n dimensions[modifica]

Família Espai (n) Espai (n-1) Comentaris
Quadrat, cub, hipercub ... a és la longitud d'una aresta, n és la dimensió
Triangle equilàter, tetraedre, pentácoron ... a és la longitud d'una aresta, n és la dimensió
Cercle, esfera, hiperesfera ... r és la longitud del radi, n és la dimensió