Vés al contingut

Els serveis socials a Catalunya/Serveis Socials per persones amb trastorn mental

Malaltia Mental[modifica]

Els serveis socials per persones amb trastorn mentalsón serveis socials especialitzats que s'adrecen a persones amb problemàtica social derivada de patir algun tipus de malaltia mental[1] i que es troben recollits a la Cartera de serveis socials de Catalunya [2]

Tipus de serveis[modifica]

 • Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
 • Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
 • Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
 • Servei de residència assistida temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
 • Servei de club social
 • Servei prelaboral
 • Servei de tutela per a persones amb malaltia mental

Adiccions[modifica]

La cartera de serveis socials també inclou serveis pels addictes a l'alcohol.

Els Serveis Socials per persones amb trastorn mental són serveis socials especialitzats que es troben recollits a la Cartera de serveis socials de Catalunya [2] i es subdivideixen en servei de prevenció i servei de reinserció.[1]

 • Servei de prevenció: Inclou totes aquelles actuacions adreçades a influir sobre els factors de risc i de protecció davant el consum de tòxics. Les actuacions interaccionen entre si de manera complexa i la seva importància relativa varia en funció de les persones destinatàries de l'acció i del context de la intervenció. Aquests recursos es coordinen amb la intervenció específica del Departament competent en matèria de Salut. L'actuació del Departament competent en matèria de serveis socials en l'oferta d'aquest servei es concreta mitjançant el contracte programa amb els ens locals i el programa de subvencions a entitats. El servei de prevenció de drogodependències s'adreça a la població general o als col•lectius més vulnerables. El presten els ens locals i les entitats d'iniciativa social.
 • Servei de reinserció: Tenen com a objecte la rehabilitació psicosocial, la inserció social, l'ensenyament de programes de tipus ocupacional, ensenyament prelaboral i l'adquisició d'hàbits i responsabilitats. Aquests serveis són:
  • Servei centre de dia: Servei d’acolliment diürn que desenvolupa activitats encaminades a complir els objectius de la reinserció del drogodepenent.
  • Servei llar en suport: Aborda l'atenció integral de les persones mitjançant plans individuals segons les necessitats, les quals també modularen la intensitat del mateix.
  • Servei residencial: Servei d'acolliment a persones amb dependència de l'alcohol i d'altres drogodependències de cara a facilitar la seva recuperació durant el procés de rehabilitació.

Referències[modifica]

 1. 1,0 1,1 Departament d'acció social i ciutadania Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «dasc» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 2. 2,0 2,1 decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials.