Vés al contingut

Els serveis socials a Catalunya/Serveis Socials per a persones infectades pel VIH

Els serveis socials especialitzats també s'encarreguen d'actuacions per evitar el contagi per VIH

Els serveis socials per a persones infectades pel VIH són serveis socials especialitzats que s'encarreguen de les persones afectades pel virus VIH o que són malaltes de SIDA. Aquests es troben recollits a la Cartera de serveis socials de Catalunya [1] i es subdivideixen en servei de prevenció i servei de reinserció.[2]

  • Serveis de prevenció: L'objectiu és facilitar informació i ampliar coneixements de la SIDA per incrementar estratègies de protecció i reduir les repercussions del contagi i de retruc aconseguir el màxim nivell de reinserció comunitària de les persones afectades.[3]
  • Serveis de reinserció: Són serveis destinats a persones afectades per la desestabilització de la malaltia o quadres associats i necessiten suport professional a part de patir exclusió social. Solen provenir derivats dels serveis de salut.


Referències[modifica]