Vés al contingut

Els serveis socials a Catalunya/Serveis Socials per a Discapacitats

Els serveis socials adreçats a persones amb discapacitat són serveis socials especialitzats inclosos en la Cartera de serveis socials de Catalunya en els quals, inicialment, la persona usuària s’adreça, derivada generalment pels serveis bàsics d’atenció social, per rebre orientació especialitzada en atenció en base a les seves característiques i necessitats.[1] Aquests serveis estan organitzats en unitats tècniques regionals i depenen dels Equips de Valoració i Orientació (EVO) i dels Centre d’Atenció al Disminuït (CAD) o en el cas d'infants de zero a sis anys en els Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).[2]

Un cop la persona és avaluada es pot trobar amb diferents tipus d'ajuda, unes comunes a tot tipus de discapacitats (serveis de transport adaptat o de centre per l'autonomia personal) i d'altres d'específiques en funció de la problemàtica: discapcitat intel•lectual, discapcitat física o discapacitat sensorial

Centres d’atenció al discapacitat (CAD)[modifica]

Un centres d’atenció al discapacitat és un servei social especialitzat recollit a la Cartera de serveis socials de Catalunya[1] destinats a l'orientació i valoració de les persones amb discapacitat, a les seves famílies i als professionals.

En ells s'hi troben els Equips multidisciplinaris de valoració i orientació (EVO) compostos per un metge, un psicòleg i un assistent social, que són els encarregats de reconèixer la condició legal de discapacitat indispensable per accedir als beneficis econòmics.[3]

Els CAD també donen suport a l'elaboració de dictàmens per a l'adequació de recursos per als discapacitats, expediten certificats de capacitació professional per al Servei d’Ocupació de Catalunya, certificat d'aptitud física per les convocatòries de les administracions públiques i suport a l'administració local en la relació amb els beneficis reconeguts.[4]

Els CAD s'adrecen a persones que pateixen alguna malaltia permanent o tenen seqüeles després del tractament, a famílies de persones amb discapacitat, persones amb incapacitats reconegudes per una pensió de la Seguretat social.

Referències[modifica]