Vés al contingut

Els serveis socials a Catalunya/Comitè d’ètica dels Serveis Socials

El Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya[1][2] és un òrgan de la Generalitat de Catalunya de caràcter consultiu i interdisciplinari al servei de les persones i de les entitats que presten, utilitzen o són destinatàries de serveis d'intervenció social, i que té com a objectiu millorar la qualitat d'aquesta intervenció i ser fòrum de referència del debat ètic en el camps dels serveis socials.[3] La seva creació s'enquadra en el desenvolupament de la llei 12/2007 de Serveis socials aprovada pel Parlament de Catalunya.[4]

Funcions[modifica]

Entre les funcions que desenvoluparà figura la de ser receptor de consultes i problemes específics plantejats per la persona titular del departament competent en matèria de serveis socials i per entitats públiques i privades de l'àmbit dels serveis socials respecte de temes que preocupen i generen problemes ètics en la pràctica diària de l'atenció a les persones, elaborar documents de reflexió i emetre informes en aquelles qüestions ètiques de caràcter transversal per a tots els àmbits d'intervenció social. D'alguna manera, es podria entendre que el comitè és el Síndic de greuges en temes de serveis social.

Composició[modifica]

El Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya estarà integrat per persones amb interès per les qüestions amb vinculació ètica pertanyents als àmbits de coneixement de les ciències humanes i socials, la salut, l'educació, la justícia i la filosofia; per professionals del Departament competent en la matèria, i per persones de l'àmbit social en representació dels interessos de les persones usuàries, dels interessos ciutadans, de les dones i de les entitats d'iniciativa social; per professionals dels serveis socials bàsics, i per persones proposades pels col·legis professionals vinculats directament amb l'acció social. El Comitè tindrà una persona que farà les funcions de coordinació i que tindrà com a funció principal garantir el suport tècnic i administratiu a les tasques del Comitè i auxiliar el president o presidenta del Comitè en aquelles funcions que li siguin encomanades.


Referències[modifica]