Els Balaguer d'Albalat dels Sorells

Des de finals del segle XVIII fins a 2009

El cognom Balaguer és, sens dubte, un dels més nombrosos d'Albalat dels Sorells. No sabem ben bé fins on es remunten els seus orígens en el poble d'Albalat, i serà difícil saber-ho, atès que els arxius, tant a l'Ajuntament com a la Parròquia, només podem remuntar-nos fins a mitjan segle XIX, ja que el arxius més antics han desaparegut. Aquest fet no sols es dóna a la Parròquia d'Albalat, també és característic de la de Foios i altres més pobles, així també a l'arxiu de l'Ajuntament d'Albalat.

Carmelo Balaguer Devís (1877-1947)
Fotografia de finals del segle XIX de Salvador Balaguer Bayarri
Detall Foto Salvador Balaguer Bayarri (1849-1927)

En la Parròquia d'Albalat el "QUINQUE LIBRI" més antic que es conserva, arreplega les dades de batejos-naixements, casaments i defuncions a partir de 1856 cap ací. Afortunadament s'ha pogut conservar l'índex de tot el segle XIX començant en l’any 1800, està molt ben documentat. Remuntar-nos al segle XVIII i precedents, en els nostres arxius, no és possible degut a la falta de dades. Però això ho deixarem per als especialistes. De tota la documentació consultada només hem pogut trobar sis blocs familiars clarament definits, que aparentment, no tenen entre si cap lligam, aquest tal vegada puga entroncar-se bé al llarg del segle XVIII o fins i tot a finals del segle XVII.

José Balaguer Ruix (1879-1942)

No hi ha cap dubte que el cognom Balaguer està molt arrelat a València des de la Conquesta. Consta en "El llibre de les Troves" que un dels cavallers de la Conquesta fou Pere de Balaguer, nomenat Prohom de la ciutat de València, tenint un alt càrrec, com podria ser un dels Jurats de València. No sabem si en els repobladors hi haurien més persones que dugueren el mateix cognom de Balaguer, però es pot constatar, a nivell estadístic, que avui en dia hi han persones amb el cognom Balaguer a Catalunya, Balears, i a València i amb menor proporció a Madrid i altres llocs. En la província de València el Balaguer es un cognom que es concentra en nuclis de poblacions molt concretes i en major mesura en ciutats o viles com Alzira, Benaguasil, Aldaia, Alboraia, Meliana, La Pobla de Vallbona, Benimàmet, Moncada etc, i com no, a Albalat.

Foto d'estudi de Jose Balaguer Ruix fill
Jose Balaguer Ruix fill (1919-1925)

Com hem dit abans en Albalat el cognom Balaguer està molt prodigat, abarcant nombroses famílies. Només fent referència als dos segles consultats, s'han trobat 6 rames independents que porten el cognom i que possiblement s'entronquen en el tercer quart del segle XVIII. Dels estudis de la genealogia d'aquestes rames obtenim com a resultat que hi han 121 persones que porten de primer cognom Balaguer, dels quals 62 són homes i 59 són dones, 100 persones el porten com a segon cognom, sent 52 homes i 48 dones, fent un total de 221 persones que porten el cognom Balaguer. Es cert, que no totes les persones relacionades en aquesta genealogia foren adultes, no tots els matrimonis tingueren descendència, i algunes d'elles es quedaren fadrines; varen haver molts pàrvuls, que varen morir per malalties infeccioses o víriques, donat que en l'època no es disposaven de mitjans per a combatre-les, i no diguem de la pesta del còlera de l'any 1885, que no sols moriren pàrvuls, sinó també gran nombre d'adults.

Vicente Balaguer García (1886-1949)
Vicente Balaguer Muñoz (1892-1971)

Resulta curiós observar com el nombre d'homes que duen el cognom Balaguer es semblant al de dones, això deuria donar una proporció del 50% en la transmissió del cognom, però en aquest cas d'Albalat esta transmissió del cognom no resulta així, va desapareixent progressivament i fa que cada vegada hagen menys homes amb el primer cognom Balaguer, que son els que possibiliten la seua continuïtat. Si la portadora del primer cognom és una dona, en dues generacions, com es sabut, el cognom desapareix. Arrel del estudi de la genealogia es pot comprovar que a partir de la quinta i sexta generació el cognom es va perdent de forma vertiginosa. Així que, de la enorme quantitat de persones, que al llarg dels últims dos-cents anys han dut de cognom Balaguer, en l'actualitat, tan sols queda un baró puga fer perdurar la continuïtat dels Balaguer en Albalat dels Sorells.

Vicenta Balaguer Grafiada (1891-1979)
Josefa Balaguer Grafiada (1886-1967)

Descendents de Salvador Balaguer Bayarri (1849-1927)[modifica]

Descendents de Carmelo Balaguer Devis (1877-1947)[modifica]

Plantilla:Cita