Vés al contingut

Editar disc Creative Commons

Aquest llibre està pensat per explicar els passos que són necessaris[1] per a publicar un CD de forma independent, amb llicència Creative Commons (o una altra llicència), sense necessitat de discogràfica, intermediaris, ni gestors de drets d'autor, a més d'estalviar-nos nosaltres mateixos i el nostre públic, del pagament de cànon de reproducció que imposa l' SGAE (Societat General d'Autors i Editors).

Logotip de la llicència
Logotip de la llicència

Passos a seguir[modifica]

Pas 1[modifica]

El primer pas consisteix en tenir les cançons en partitura, i en CD o equivalent.

Pas 2[modifica]

Aquest material s'ha de portar al Registre de la Propietat Intelectual de la nostra Comunitat Autònoma. El pagament es realitza per cada tràmit que es realitza, sense importar el volum d'aquest material, o sigui que convé fer-ho tot de cop.

Pas 3[modifica]

Escollir el tipus de llicència Creative Commons sota la qual vols publicar el treball. Existeixen diferents drets que es poden cedir i obligacions que es poden exigir a qui faci ús de la nostra obra, sent possible utilitzar un o més d'ells simultàniament:

 • BY (by o atribució): és l'obligació de citar l'autor de la obra en cada distribució o reproducció que se'n faci.
 • NC (non commercial o no comercial): no es pot utilitzar la obra amb finalitats comercials (excepte amb el permís per escrit de l'autor).
 • ND (non derivate o sense obre derivada): no es pot realitzar obres derivades (excepte amb el permís per escrit de l'autor).
 • SA (share alike, o compartir igual): no compatible amb ND. Se'n permet fer-ne obres derivades sempre que se'n citi l'autor original i es distribueixi l'obra amb la mateixa llicència.

Pas 4[modifica]

Un cop se'ns ha assignat un número de assentament registral (número d'expedient de la obra que hem registrat), que ens servirà per demostrar legalment la nostra autoria, l'inclourem en el text de la llicència en l'apartat de definicions especificant qui som i quin és el nostre assentament registral.

Pas 5[modifica]

En aquell moment, podem procedir a gravar el disc en un estudi, a casa, o on sigui i realitzar la resta de tasques pròpies d'una producció (disseny, carcassa, etc...).

Pas 6[modifica]

A continuació, hem de buscar una empresa duplicadora de CDs. Per acceptar fer una producció de més de 500 Cds, l'empresa duplicadora ens demanarà que realitzem aquests passos.

 • Redactar i firmar un contracte de cessió-autorització de producció.
 • Comunicar a l'SGAE la intenció de fabricar i duplicar fonogrames, tot i no ser membres de l'entitat.
 • Si ets membre de l'SGAE, has d'abonar el cànon de reproducció prèviament a la fabricació dels exemplars. L'import del cànon de reproducció és en funció del preu de venda que tindran els discs (un 8% aproximadament, amb un import mínim, encara que el preu de venda sigui 0). En cas de no ser soci ni de tenir les cançons registrades a una entitat de gestió de drets d'autor, s'haurà de firmar un contracte en el qual ens comprometem a que cap dels autors de l'obra es registrarà en un període de cinc anys a partir de la data del contracte, en cap societat de gestió de drets d'autor. Això s'ha de fer així perquè el cànon derivat de la duplicació s'aplicaria de forma retroactiva a la empresa duplicadora, per la qual cosa no voldran córrer el risc i amb aquest contracte se n'asseguren.
 • Incloure una sèrie de codis, anagrames i altres grafismes legals en els fonogrames codificant-ne així la seva producció.
 • Incloure codis logístics per a facilitar la distribució del producte (Codi de barres EAN13). Això ho fa la pròpia empresa duplicadora.
 • Realitzar el dipòsit legal de l'obra (3 exemplars + 1 per al catàleg discogràfic) a la Biblioteca central de la comunitat autònoma o província on està situada l'empresa duplicadora.
 • Abonar al productor de fonogrames una quantitat per la gestió i drets de concessió i ús de marques.

Si seguim aquests passos, ja tindrem acabada la producció del nostre treball. Els únics responsables del disc són l'autor i l'empresa duplicadora, i en no haver-hi cap altre intermediari, el preu del disc pot ser molt inferior a la mitjana, i a més sortir-ne beneficiats els autors i el seu corresponent públic.

Requisits legals per a vendre[modifica]

Com tota activitat econòmica, ha d'estar subjecte a una sèrie d'impostos, com el d'IVA i el d'IRPF.

Poc volum[modifica]

Si parlem de tirades de 1000 i 2000 CDs, a un baix preu, i com acte promocional i exclusiu, no estem obligats a donar-nos d'alta a la Seguretat Social com autònoms. Només hem de donar-nos d'alta a Hisenda com a categoria d'empresaris, específicament a l'epígraf 6154 – Comerç al major d'aparells elèctrics i radioelèctrics (en cas de vendre'l a llibreries, tendes de discs, etc...) o a 6532 – Comerç minorista de material i aparells elèctrics i electrònics (en cas de vendre'l directament al públic). En donar-nos d'alta, en principi ho fem per tres mesos (prorrogable el temps que es vulgui) i hem de declarar trimestralment l'IVA i el IRPF (en el cas de venda minorista, podem estar en un règim d'IVA especial anomenat Recàrrec d'Equivalència). A més, haurem de fer una declaració anual (independentment del temps que hàgim estat donats d'alta), al gener de l'any següent.

Gran volum[modifica]

Si parlem d'activitat econòmica que ens pugui proporcionar un mitjà de treball d'una forma contínua (productor fonogràfic), ens donaríem d'alta d'Autònoms amb aquesta categoria professional i estaríem subjectes als tràmits propis d'aquesta categoria. Per a més dubtes, es pot consultar directament el Ministeri d'Hisenda.

Conclusions[modifica]

Amb això volem donar a conèixer que una persona, que vulgui i realment estigui disposada a invertir el seu temps i esforç, pot produir-se un treball. D'aquesta forma necessitarem fer tot el que normalment una companyia discogràfica fa per nosaltres. Com es pot veure, hi haurà moltes gestions que podrem realitzar nosaltres mateixos, i les úniques feines que no podem fer són les duplicacions. Tenim formes de delegar sense deixar de tenir la llibertat sobre la nostra creació.

Si després de tot, no volem haver de realitzar totes aquestes gestions, existeixen moltes discogràfiques que publiquen discs amb llicències Creative Commons, les trobarem a continuació.

Llista de discogràfiques[modifica]

Les següents discogràfiques han editat discs amb llicències Creative Commons:

Fabricants de discs:

 • OpticData Duplicador i fabricant de CDs i DVDs de diferents tipus, amb Creative Commons.

Referències[modifica]

 1. Creat sobre la base del document elaborat pel grup asturià Xera. Original disponible a la seva web.

Enllaços externs[modifica]