Vés al contingut

Divisió de Planificació, Qualitat i Ordenació Professional

La Divisió de Planificació, Qualitat i Ordenació Professional és l'organisme central dels Mossos d'Esquadra que s'encarrega de definir els criteris de selecció de les persones que volen entrar al cos, defineix els criteris de promoció i ascens, avalua la tasca policial, estableix els recursos de dotació de cada unitat del cos, gestiona l'armament, gestiona les credencials policials, etc. Depèn de la Comissaria General de Planificació i Organització (CGPO).

Funcions[modifica]

Organigrama de la divisió amb totes les àrees que en depenen.

Segons l'article 192 del Decret 243/2007 les funcions que desenvolupa aquesta divisió són:[1]

 1. Col·laborar en la definició, impuls i implantació de les polítiques de recursos humans de la Direcció General de la Policia que siguin d'aplicació a la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
 2. Col·laborar, en el marc de les polítiques de recursos humans del Departament, en la definició de criteris per a la selecció, promoció i provisió de llocs del personal del cos de mossos d’esquadra.
 3. Establir els criteris en relació amb la formació i avaluació de l’acompliment del treball dels membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
 4. Coadjuvar en l'administració dels recursos humans de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
 5. Proposar la planificació estratègica del cos de Mossos d'Esquadra.
 6. Dissenyar i proposar els sistemes de direcció en l’àmbit policial i col·laborar en el seu desenvolupament eficaç.
 7. Proposar els criteris policials relatius a dotacions, recursos materials, infraestructures i sistemes físics de seguretat.
 8. Dissenyar, implantar i avaluar els sistemes de qualitat que cerquin la millora permanent del servei policial, d’acord amb els programes que s’estableixin per part de la Secretaria de Seguretat.
 9. Les altres que se li encomanin.

Estructura de la Divisió de Planificació, Qualitat i Ordenació Professional[modifica]

Té la seu física a la comissaria de les Corts, a Barcelona.[2] El comandament directe de la divisió està en mans d'un cap i d'un sotscap (subordinat a les ordres del primer). Sota les seves ordres hi ha les àrees següents:[3][4]

 • Àrea de Planificació i Recursos Generals (APRG): proposa els criteris per dotar materialment les diverses unitats del cos, planifica el creixement del cos, estandarditza la uniformitat del cos, fa informes dels sistemes físics de seguretat a les instal·lacios policials, gestiona l'armament i la seva documentació, i gestiona i controla les credencials policials i el seu sistema d'accessos.
 • Àrea d'Organització i Qualitat (AOQ): proposa i avalua els sistemes de direcció policial, proposa les modificacions de l'estructura del cos, fa auditories sobre el funcionament del cos i afavoreix la col·laboració entre unitats.
 • Àrea d'Ordenació Professional (AOP): proposa les diverses carreres professionals, defineix els criteris de selecció del personal policial, avalua el bon compliment del treball del personal policial, i detecta les necessitats de formació del personal i les comunica a l'ISPC.
 • Àrea d'Instructors (AINS): és l'organisme que aplega formalment tots els mossos i mosses que formen el personal instructor de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Referències[modifica]

 1. Article 192 del Decret 243/2007 d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
 2. Fitxa de la Generalitat sobre la Divisió de Planificació, Qualitat i Ordenació Professional.
 3. Articles 192, 193, 194, 195 i 196 del Decret 243/2007 d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
 4. Organigrama de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.