Definició LMS

Un sistema de gestió de l'aprenentatge[1][2] [3](en anglès, learning management system, LMS) és l'eina fonamental, juntament amb l'objecte d'aprenentatge, al voltant de la qual gira la tecnologia educativa. El LMS és un programari preparat per a planificar, dinamitzar, tutoritzar, avaluar, gestionar i administrar activitats d’aprenentatge.

Un LMS s’encarrega, principalment, de la gestió dels usuaris (alumnes, docents i  d’administradors), els recursos i activitats i del seguiment del procés d’aprenentatge mitjançant avaluacions i informes i oferint eines de comunicació entre els membres de la comunitat formativa (missatgeria interna, xats, videoconferències, fòrums, etc.)

Al costat d'aquest concepte es planteja l'existència d'un altre tipus d'entorn virtual d'aprenentatge, el sistema de gestió de continguts per a l'aprenentatge (en anglès, learning content management system, LCMS), que és una varietat d'entorn virtual d'aprenentatge centrada en els continguts digitals, en comptes de fer-ho en les activitats. La plataforma programari que gestiona els continguts sol incorporar també aplicacions i serveis necessaris per a gestionar-los, i també per a fer la gestió d'usuaris (estudiants i professors) i cursos.

Referències[modifica]

  1. «Sistema de gestió de l'aprenentatge_ UOC» (en català). Universitat Oberta Catalunya, 01/05/2015. [Consulta: 1 d'abril 2018].
  2. Torras Virgili, María Eulalia. «Las plataformas LMS. Definición, características, tipos y plataformas más utilizadas.». Universidad Internacional de Viena, pàg. 3.
  3. Fernández-Pampillón Cesteros, Ana. «[https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/41050602/plataformas.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1522779980&Signature=MxbGmOvtd8jetocVuZ8Z%2BXOr5Jo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLas_plataformas_e-learning_para_la_ensen.pdf Las plataformas e-learning para la enseñanza y el aprendizaje universitario en Internet.]». Universidad Complutense de Madrid, pàg. 2.