Croat/Pronoms personals

Salta a la navegació Salta a la cerca

Els pronoms personals en croat són els següents:

Persona Singular Plural
Ja Mi
Ti Vi
On/ona/ono Oni/one/ona

Com en tants altes idiomes, només la tercera persona distingeix entre gèneres. Les tres formes corresponen, per ordre, a la masculina, la femení i, per últim, la neutra.