Croat/Plurals

Salta a la navegació Salta a la cerca

En croat els plurals es creen afegint una vocal o modificant-ne l'existent al final de la paraula. Sovint però, com passa amb el canvi de gènere, els canvis vocàlics generen petites interferències a l'última síl·laba.

En aquest apartat presentarem només els plurals de la declinació nominativa. Els plurals de la resta de declinacions es presenten als apartats corresponents.

Mots masculins[modifica]

Els nominatius masculins, com a norma general, es formen afegint la terminació -i als mots acabats en consonant.

Exemples:

 • laž: laži
 • noć: noći

Tot i això, els mots masculins són els que més excepcions comporten. Les presentem a continuació.

Mots monosíl·labs[modifica]

Tots els mots masculins monosíl·labs fan el plural afegint una síl·laba especial abans de la i. Per més inri, aquesta síl·laba depèn de quina sigui la consonant present al final de la paraula:

 • En el cas de les consonants palatals (j, lj, nj, đ, dž, č, ć, š, ž) s'afegeix -evi
 • Per la resta de consonants no palatals (b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, z) s'afegeix -ovi

Exemples:

Caiguda del fonema -a-[modifica]

De forma similar al que passa amb la formació de femenins a partir del mot masculí, la formació d'alguns plurals comporta la caiguda del fonema a de l'última síl·laba:

 • pas → pasipsi (cal advertir que aquest cas és una excepció de mot monosíl·lab)
 • miran → miranimirni

Assimilació[modifica]

Els fenòmens d'assimilació es donen quan, per caiguda del fonema a, entren en contacte consonants que interfereixen entre elles. Els casos més evidents són quan una consonant sonora entra en contacte amb una sorda, o quan apareixen fonemes redundants.

Exemples:

 • vrabac → vrabacivrabcivrapci
 • otac → otaciotcioci

Escurçament[modifica]

Sibilarització[modifica]

Mots femenins[modifica]

El plural dels nominatius femenins són els més senzills, perquè tenen un sol cas i el canvi vocàlic no genera interferències. Es formen substituint la terminació -a per la terminació -e.

Exemples:

 • sluga: sluge
 • vođa: vođe
 • žena: žene
 • olovka: olovke

Mots neutres[modifica]

En general, el plural dels nominatius neutres es formen per substitució de les terminacions -e i -o per -a.

Exemples:

 • selo: sela
 • polje: polja

Tot i això, existeixen diverses excepcions, la majoria per substitució de la terminació -e per -et o -en. D'altres, són, simplement, irregulars:

 • ime: imena
 • djete: djeca (que deriva, però, de la forma djetet-)
 • vrijeme: vremena

Exercicis[modifica]

Vocabulari[modifica]