Vés al contingut

Compres "on-line"/Metodologia

Per fer aquest estudi primerament s’ha fet una prova pilot amb una possible enquesta, la qual va ser distribuïda a 57 persones. Aquesta prova pilot ha servit per dissenyar correctament el qüestionari final, el qual ha estat distribuït finalment a 128 subjectes, 44 dels quals són homes que oscil•len en un rang d’edat entre els 16 i els 40 anys i un grup de 84 dones que tenen una edat compresa entre els 16 i els 36 anys. El model d’ambdues entrevistes es troba a les pàgines següents les quals ocupen un D4 cadascuna.


Prova pilot[modifica]

Edat:____ Sexe: Home Dona Població de residència:_______________

Estudis finalitzats o en curs (indica l’especialitat):__________________________


 1. Compres a Internet?
 • Si
 • No
 1. (en cas que la pregunta anterior sigui NO) Per què no? No te’n refies ? No tens els medis per accedir-hi?


 1. Quin Mètode de pagament utilitzes normalment?
 • Targeta de crèdit
 • Contra reembors
 • PayPal
 • Altes mètodes(quin?):
 1. Quin tipus de productes compres normalment?
 • Alimentació
 • Productes electrònics
 • CD i DVD
 • Llibres
 • Productes de la llar
 • Material d’oficina
 • Roba
 • Serveis digitals
 • Altres (quin?):
 1. En quines pàgines web sols comprar? Esmenta’n 2 o més. 1. Quants diners gastes aproximadament en cada compra?
 • 0-20 €
 • 20-50 €
 • 50-100 €
 • 100-500 €
 • més de 500 €

Enquesta distribuïda[modifica]

Edat:____ Sexe: Home Dona Població de residència:_______________

Estudis finalitzats o en curs (indica l’especialitat):__________________________


 1. Compres a Internet?
 • Si
 • No
En cas que la primera pregunta sigui NO[modifica]
 1. Per què no? No te’n refies ? No tens els medis per accedir-hi?


En cas que la primera pregunta sigui SI[modifica]
 1. Quin Mètode de pagament utilitzes normalment?
 • Targeta de crèdit
 • Contra reembors
 • PayPal
 • Altes mètodes(quin?):
 1. Quin tipus de productes compres normalment?
 • Alimentació
 • Productes electrònics
 • CD i DVD
 • Llibres
 • Productes de la llar
 • Material d’oficina
 • Roba
 • Serveis digitals
 • Altres (quin?):
 1. En quines pàgines web sols comprar? Esmenta’n 2 o més.


 1. Quants diners gastes aproximadament en cada compra?
 • 0-20 €
 • 20-50 €
 • 50-100 €
 • 100-500 €
 • més de 500 €
 1. Amb quina freqüència compres normalment a través d’Internet?
 • Un o més cops a la setmana
 • Un o dos cops al mes
 • Un o dos cops cada tres mesos.
 • Un o dos cops cada sis mesos.
 • Un o dos cops a l’any.