Compres "on-line"/Mètodes de pagament a les compres a Internet

No hi ha dubte que un dels elements fonamentals en el comerç en general i en el comerç electrònic en particular, és la realització del pagament corresponent als béns o serveis adquirits. En aquest àmbit el comerç electrònic presenta una problemàtica semblant a la que planteja en altres sistemes de compra no presencial, és a dir, en aquella en la qual les parts no es reuneixen físicament per a realitzar la transacció, com per exemple en la compra per catàleg o telefonia on el comprador ha de tenir garantida la qualitat, quantitat i les característiques dels béns que adquireix i el venedor ha de tenir garantit el pagament de manera que la transacció tingui un nivell acceptable de confidencialitat.

En ocasions, s'entén que per a garantir aquests fets, comprador i venedor deuen acreditar la seva identitat, però realment només necessiten demostrar la seva capacitat i compromís respecte a la transacció. D'aquesta manera cada vegada més sistemes de pagament intenten garantir la compra "anònima". En el comerç electrònic s’afegeix altre requeriment que generalment no es considera en altres sistemes de venda no presencial, encara que existeix, és a dir, el comprador ha de tenir garantia que ningú pugui, com a conseqüència de la transacció que efectua, suplantar en un futur la seva personalitat efectuant altres compres en el seu nom i al seu càrrec.

S'observa que al tractar els mitjans de pagament en el comerç electrònic, s'aborden fonamentalment els temes de seguretat, garantia i acreditació. Un altre requeriment a tenir en compte és el cost per utilitzar un determinat mitjà de pagament el qual ha de ser acceptable per el comprador i el venedor, en qualsevol tipus de comerç. Igual que quan s'utilitza una targeta de crèdit per a pagar en una botiga, el comerciant ha d’acceptar el pagament d'un percentatge sobre l'import de la compra a canvi del major nombre de vendes que espera realitzar acceptant aquest mitjà de pagament; els mitjans de pagament associats al comerç electrònic solen comportar un cost que els pot fer inadequats o fins i tot inacceptables per a imports petits, per tant aquestes quantitats es poden pagar a través dels denominats micropagaments. Per a realitzar aquests micropagaments els sistemes solen ser d'aquests dos tipus:

  • El comprador adquireix diners anticipadament (prepagament) per a poder gastar-se’l en petits pagaments.
  • El comprador manté un compte que es liquida periòdicament i no transacció a transacció. Aquest sistema s'utilitza freqüentment per a l'accés a informació de pagament, com per exemple, articles de la premsa econòmica.

Contra reembors[modifica]

És l'únic mitjà de pagament utilitzat en el comerç electrònic que implica la utilització de diners en efectiu. Avui dia és un dels mitjans de pagament preferits pel consumidor en general, doncs garanteix el lliurament dels béns abans del pagament. Des del punt de vista del venedor aquest mitjà de pagament comporta dos inconvenients fonamentals: el retard del pagament i la necessitat de recol•lectar físicament els diners per part de qui realitza el lliurament.

Càrrecs en compte (domiciliació)[modifica]

Sol emprar-se per a càrrecs periòdics o subscripcions, com per exemple, el Butlletí Oficial de l'Estat.

Targeta de dèbit o de crèdit[modifica]

La targeta de dèbit o de crèdit és el mitjà més popular i tradicionalment usat en el comerç electrònic. Per al comprador suposa el pagament al moment de realitzar la transacció (dèbit) o a posteriori, amb import d'interessos (crèdit) o sense. Per al venedor, suposen un cobrament ràpid, a canvi d'una petita comissió que li descompta el banc (fig.2).


Mètodes de pagament específics[modifica]

El PayPal és un dels altres mètodes que existeixen, el qual actua com a intermediari electrònic mitjançant la targeta de crèdit tradicional (Fig. 3). Aquest sistema te l’objectiu d’assegurar la confidencialitat tant del venedor com del client i ofereix la garantia la transacció comercial es realitzi satisfactòriament.

En qualsevol dels casos, els mitjans de pagament utilitzats poden ser de pagament anticipat prepagament o "pay before", immediatament o "pay now" i posteriorment o "pay after".