Vés al contingut

Compres "on-line"/Màrqueting

El Màrqueting és el conjunt de tècniques i estratègies a aplicar, a través de les quals, s'assoleix la satisfacció de les necessitats i els requeriments dels clients i els consumidors. Com forma de negocis que és, té per obligació assolir valor per als empresaris del negoci (socis o accionistes) i forma part inherent de l'estratègia de negocis de l'empresa. Però, també té l’objectiu de valorar als clients i consumidors.

El màrqueting és una eina pròpia de les economies de mercat, si bé la filosofia inherent al màrqueting pot anar més enllà del mercat i té la seva aplicació en moltes altres activitats de les societats humanes.

De forma contrària al que freqüentment es creu, el màrqueting no és la mera activitat comercial o de vendes, ni és tampoc únicament la promoció o la publicitat, sinó que comprèn aquests elements, entre diversos altres més.

Sota l'òptica del màrqueting, cada empresa ha de començar per definir el seu negoci en termes genèrics d'un "què" (producte: bé o servei) i un "per a qui" (mercat), després d'això ha d'aprofundir en l'estudi del mercat, definint després el seu mercat objectiu i els segments de mercat que atendrà.

Per a cada segment de mercat, l'empresa definirà el posicionament que vol assolir i definirà, dissenyarà i desenvoluparà les seves estratègies de màrqueting que comprenen les variables operacionals del màrqueting o les "P" del màrqueting. En el cas de béns, es parla de quatre "P", mentre que per a serveis s'agreguen tres addicionals. Les quatre "P" bàsiques són:

  • El producte: es tracta de la definició i concreció de les característiques que ha de tenir un producte (bé o servei) que sol realitzar-se, mitjançant l’abús de llenguatge i la utilització de la paraula producte com sinònim de bé a fi que respongui amb la major exactitud possible al que necessita o desitja el consumidor final.
  • El preu: és la fixació del preu del producte o servei sobre la base de la situació existent en el mercat, és a dir, el que el consumidor està disposat a pagar i adequat als preus dels competidors.
  • La promoció o comunicació: fa referència a totes les funcions de venda i ajudes a la venda tals com la venda per telèfon, Internet (o altres mitjans similars), els anuncis publicitaris, i la publicitat mitjançant altres vehicles. També aquestes activitats han de dissenyar-se i desenvolupar-se de manera que s'ofereixi al consumidor el producte o servei en qüestió d'una forma òptimament adaptada a les seves preferències.
  • El punt de venda, Lloc, Distribució o Logística: en aquest cas es defineix on trobarà el consumidor del producte o el servei que s’ofereix, de manera que li resulti el més còmode possible i s'ajusti a les seves conveniències. El producte o el servei pot estar disponible en un punt de venda o pot enviar-se a l'adreça indicada pel consumidor.

En el cas ideal, en una empresa o entitat no només el departament de màrqueting i els altres que depenen d'ell són conscients que han de respondre a les autèntiques necessitats dels clients i consumidors. És tota l'empresa o entitat la que ha d'actuar d'acord amb aquest principi, des de la telefonista o administrador de pàgines web, fins als comptables, secretàries, i altres empleats. És així com els clients rebran el tracte que esperen, per la qual cosa confiaran en aquesta organització quant als seus productes o serveis.