Ciències de la Naturalesa (nivell ESO)/Substàncies pures i mescles

Salta a la navegació Salta a la cerca

Confusions[modifica]

Sovint hem llegit o sentit expressions com "oli pur d'oliva", "mel pura d'abella", "suc de poma 100% pur suc", "aire pur". Aquestes expressions pretenen indicar que l'oli, la mel o els sucs de fruites no contenen additius ni conservants, i que l'aire no està contaminat. Cap d'ells no és una substància pura, tot són mescles.

Mescles[modifica]

Una mescla o barreja és una combinació de dues o més substàncies de tal forma que no ocorre una reacció química i cadascun dels seus components manté la seva identitat i propietats químiques. Una barreja pot ser usualment separada en els seus components originals per medis físics: destil·lació, dissolució, separació magnètica, flotació, filtració, decantació o centrifugació. Si després de barrejar algunes substàncies, no es poden recuperar per mitjans físics, és perquè ha succeït una reacció química i les substàncies han perdut la seva identitat: han format compostos nous.

Un exemple d'una barreja és la sorra amb llimadures de ferro, que a primera vista és fàcil veure que la sorra i el ferro mantenen les seves propietats, el ferro pot separar-se fàcilment mitjançant un iman de la resta de la mescla. Tot i que no hi ha canvis químics en una mescla, les seves propietats físiques, com el seu punt de fusió, poden diferir respecte la dels seus components.

Hi ha tres tipus diferents de mescles: mescles homogènies (també anomenades solucions), mescles heterogènies i dispersions col·loidals.