Ciències de la Naturalesa (nivell ESO)/Reaccions químiques

Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció[modifica]

Fenicis, grecs i romans ja feien servir un tipus de sabó que aconseguien bullint saïm de cabra amb una pasta formada per cendres de foc de llenya i aigua (potassa). Al llarg dels segles s'ha fabricat de manera artesanal, tractant els greixos en calents amb diverses dissolucions. Avui en dia es pot fer a casa a partir de l'oli que sobra de fregir els aliments.[1]

A les reaccions es poden observar alguns canvis: canvi de color, despreniment o absorció d'energia, normalment en forma de llum o calor, producció d'un gas que no és resultat de l'ebullició d'un líquid, formació de polsim, etc.[2]

Definició formal[modifica]

Una reacció química és un procés mitjançant el qual una o més substàncies (elements o composts) denominades reactius, experimenten una transformació per donar lloc a substàncies diferents denominades productes.

Exemples[modifica]

Un canvi químic fàcil d'observar es produeix quan es talla una poma per la meitat i es deixa exposada a l'aire. En uns quants minuts, la superfície de la fruita -polpa- s'enfosqueix perquè algunes de les substàncies que la formen reaccionen amb l'oxigen de l'aire i es transformen en altres de noves. Es pot retardar l'enfosquiment si s'humiteja la superfície que és tallada amb suc de llimona. La vitamina C que hi ha al suc de llimona és un antioxidant natural.

Per exemple, el metà pot reaccionar amb oxigen per formar diòxid de carboni i aigua (combustió).

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Propietats[modifica]

Una reacció química implica un canvi d'energia (o calor) del sistema, en passar de reactius a productes. Una reacció és exotèrmica si allibera energia i endotèrmica si cal aportar-li energia perquè tingui lloc. Des d'un punt de vista termodinàmic, també cal tenir en compte el canvi d'entropia per predir si una reacció és espontània o no a una determinada temperatura.

Les reaccions químiques es produeixen a una velocitat determinada, que depèn del tipus de reacció, de la temperatura, i de si el sistema conté un catalitzador o enzim que acceleri la reacció.

Tipus de reaccions químiques[modifica]

Tipus Descripció Representació
Reacció de síntesi Elements o composts senzills que s'uneixen per formar un compost més complex.
Reacció de descomposició Un compost es fragmenta en elements o composts més senzills.
Reacció de desplaçament o simple substitució Un element reemplaça a un altre en un compost.
Reacció de doble desplaçament o doble substitució Els ions en un compost canvien llocs amb els ions d'un altre compost per formar dues substàncies diferents.

Referències[modifica]

  1. Fabricando jabón. Adreça web: http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Practica/PR-21/PR-21.htm
  2. http://www.xtec.es/centres/a8052761/web-natus/comensar2.htm