Ciències de la Naturalesa (nivell ESO)/Nombre atòmic i nombre màssic

Salta a la navegació Salta a la cerca

Nombre atòmic[modifica]

El nombre atòmic amb el símbol de la Z ens indica el nombre de protons que hi ha al nucli d'un àtom. S'utilitza per classificar els elements químics coneguts a la taula periòdica.

Nombre màssic[modifica]

El nombre màssic o nombre de massa representa el nombre de nucleons d'un nucli atòmic, és a dir, la suma del número de protons i de neutrons presents en el nucli atòmic. Se simbolitza amb la lletra majúscula A. Si es representa un nucli atòmic es posa a la part superior dreta del símbol de l'element químic i a la part inferior dreta s'hi posa el nombre atòmic, Z. Per exemple 126C indica que aquest nucli és de carboni, que té 6 protons i 6 nucleons, ja que el nombre màssic és la suma de protons i nucleons.

El nombre màssic es l'indicatiu dels distints isòtops d'un element químic. Donat que el nombre de protons és idèntic per a tots el àtobrnomés el nombre màssic, que du implícit el nombre de neutrons en el nucli atòmic, indica quin isòtop de l'element es tracta.

Nombre de neutrons[modifica]

Per saber el nombre de neutrons que té un àtom restarem el nombre màssic menys el nombre atòmic:

Nombre de neutrons (N) = Nombre màssic (A) - Nombre atòmic(Z)

A=Z+N

Nombres en els elements químics[modifica]

 • 1 Hidrogen (H)
 • 2 Heli (He)
 • 3 Liti (Li)
 • 4 Beril·li (Be)
 • 5 Bor (B)
 • 6 Carboni (C)
 • 7 Nitrogen (N)
 • 8 Oxigen (O)
 • 9 Fluor (F)
 • 10 Neó (Ne)
 • 11 Sodi (Na)
 • 12 Magnesi (Mg)
 • 13 Alumini (Al)
 • 14 Silici (Si)
 • 15 Fòsfor (P)
 • 16 Sofre (S)
 • 17 Clor (Cl)
 • 18 Argó (Ar)
 • 19 Potassi (K)
 • 20 Calci (Ca)
 • 21 Escandi (Sc)
 • 22 Titani (Ti)
 • 23 Vanadi (V)
 • 24 Crom (Cr)
 • 25 Manganès (Mn)
 • 26 Ferro (Fe)
 • 27 Cobalt (Co)
 • 28 Níquel (Ni)
 • 29 Coure (Cu)
 • 30 Zinc (Zn)
 • 31 Gal·li (Ga)
 • 32 Germani (Ge)
 • 33 Arsènic (As)
 • 34 Seleni (Se)
 • 35 Brom (Br)
 • 36 Criptó (Kr)
 • 37 Rubidi (Rb)
 • 38 Estronci (Sr)
 • 39 Itri (Y)
 • 40 Zirconi (Zr)
 • 41 Niobi (Nb)
 • 42 Molibdè (Mo)
 • 43 Tecneci (Tc)
 • 44 Ruteni (Ru)
 • 45 Rodi (Rh)
 • 46 Pal·ladi (Pd)
 • 47 Argent (Ag)
 • 48 Cadmi (Cd)
 • 49 Indi (In)
 • 50 Estany (Sn)
 • 51 Antimoni (Sb)
 • 52 Tel·luri (Te)
 • 53 Iode (I)
 • 54 Xenó (Xe)
 • 55 Cesi (Cs)
 • 56 Bari (Ba)
 • 57 Lantani (La)
 • 58 Ceri (Ce)
 • 59 Praseodimi (Pr)
 • 60 Neodimi (Nd)
 • 61 Prometi (Pm)
 • 62 Samari (Sm)
 • 63 Europi (Eu)
 • 64 Gadolini (Gd)
 • 65 Terbi (Tb)
 • 66 Disprosi (Dy)
 • 67 Holmi (Ho)
 • 68 Erbi (Er)
 • 69 Tuli (Tm)
 • 70 Iterbi (Yb)
 • 71 Luteci (Lu)
 • 72 Hafni (Hf)
 • 73 Tàntal (Ta)
 • 74 Tungstè (W)
 • 75 Reni (Re)
 • 76 Osmi (Os)
 • 77 Iridi (Ir)
 • 78 Platí (Pt)
 • 79 Or (Au)
 • 80 Mercuri (Hg)
 • 81 Tal·li (Tl)
 • 82 Plom (Pb)
 • 83 Bismut (Bi)
 • 84 Poloni (Po)
 • 85 àstat (At)
 • 86 Radó (Rn)
 • 87 Franci (Fr)
 • 88 Radi (Ra)
 • 89 Actini (Ac)
 • 90 Tori (Th)
 • 91 Protoactini (Pa)
 • 92 Urani (U)
 • 93 Neptuni (Np)
 • 94 Plutoni (Pu)
 • 95 Americi (Am)
 • 96 Curi (Cm)
 • 97 Berkeli (Bk)
 • 98 Californi (Cf)
 • 99 Einsteini (Es)
 • 100 Fermi (Fm)
 • 101 Mendelevi (Md)
 • 102 Nobeli (No)
 • 103 Lawrenci (Lr)
 • 104 Rutherfordi (Rf)
 • 105 Dubni (Db)
 • 106 Seaborgi (Sg)
 • 107 Bohri (Bh)
 • 108 Hassi (Hs)
 • 109 Meitneri (Mt)
 • 110 Darmstadi (Ds)
 • 111 Roentgeni (Rg)
 • 112 Copernici (Cn)
 • 113 Nihoni (Nh)
 • 114 Flerovi (Fl)
 • 115 Moscovi (Mc)
 • 116 Livermori (Lv)
 • 117 Tennes (Ts)
 • 118 Oganessó (Og)