Ciències de la Naturalesa (nivell ESO)/Nombre atòmic i nombre màssic

Salta a la navegació Salta a la cerca

Nombre atòmic[modifica]

El nombre atòmic amb el símbol de la Z ens indica el nombre de protons que hi ha al nucli d'un àtom. S'utilitza per classificar els elements químics coneguts a la taula periòdica.

Nombre màssic[modifica]

El nombre màssic o nombre de massa representa el nombre de nucleons d'un nucli atòmic, és a dir, la suma del número de protons i de neutrons presents en el nucli atòmic. Se simbolitza amb la lletra majúscula A. Si es representa un nucli atòmic es posa a la part superior dreta del símbol de l'element químic i a la part inferior dreta s'hi posa el nombre atòmic, Z. Per exemple 126C indica que aquest nucli és de carboni, que té 6 protons i 6 nucleons, ja que el nombre màssic és la suma de protons i nucleons.

El nombre màssic es l'indicatiu dels distints isòtops d'un element químic. Donat que el nombre de protons és idèntic per a tots el àtoms d'un mateix element químic, només el nombre màssic, que du implícit el nombre de neutrons en el nucli atòmic, indica quin isòtop de l'element es tracta.

Nombre de neutrons[modifica]

Per saber el nombre de neutrons que té un àtom restarem el nombre màssic menys el nombre atòmic:

Nombre de neutrons (N) = Nombre màssic (A) - Nombre atòmic(Z)

A=Z+N

Nombres en els elements químics[modifica]

 • 1 Hidrogen (H)
 • 2 Heli (He)
 • 3 Liti (Li)
 • 4 Beril·li (Be)
 • 5 Bor (B)
 • 6 Carboni (C)
 • 7 Nitrogen (N)
 • 8 Oxigen (O)
 • 9 Fluor (F)
 • 10 Neó (Ne)
 • 11 Sodi (Na)
 • 12 Magnesi (Mg)
 • 13 Alumini (Al)
 • 14 Silici (Si)
 • 15 Fòsfor (P)
 • 16 Sofre (S)
 • 17 Clor (Cl)
 • 18 Argó (Ar)
 • 19 Potassi (K)
 • 20 Calci (Ca)
 • 21 Escandi (Sc)
 • 22 Titani (Ti)
 • 23 Vanadi (V)
 • 24 Crom (Cr)
 • 25 Manganès (Mn)
 • 26 Ferro (Fe)
 • 27 Cobalt (Co)
 • 28 Níquel (Ni)
 • 29 Coure (Cu)
 • 30 Zinc (Zn)
 • 31 Gal·li (Ga)
 • 32 Germani (Ge)
 • 33 Arsènic (As)
 • 34 Seleni (Se)
 • 35 Brom (Br)
 • 36 Criptó (Kr)
 • 37 Rubidi (Rb)
 • 38 Estronci (Sr)
 • 39 Itri (Y)
 • 40 Zirconi (Zr)
 • 41 Niobi (Nb)
 • 42 Molibdè (Mo)
 • 43 Tecneci (Tc)
 • 44 Ruteni (Ru)
 • 45 Rodi (Rh)
 • 46 Pal·ladi (Pd)
 • 47 Argent (Ag)
 • 48 Cadmi (Cd)
 • 49 Indi (In)
 • 50 Estany (Sn)
 • 51 Antimoni (Sb)
 • 52 Tel·luri (Te)
 • 53 Iode (I)
 • 54 Xenó (Xe)
 • 55 Cesi (Cs)
 • 56 Bari (Ba)
 • 57 Lantani (La)
 • 58 Ceri (Ce)
 • 59 Praseodimi (Pr)
 • 60 Neodimi (Nd)
 • 61 Prometi (Pm)
 • 62 Samari (Sm)
 • 63 Europi (Eu)
 • 64 Gadolini (Gd)
 • 65 Terbi (Tb)
 • 66 Disprosi (Dy)
 • 67 Holmi (Ho)
 • 68 Erbi (Er)
 • 69 Tuli (Tm)
 • 70 Iterbi (Yb)
 • 71 Luteci (Lu)
 • 72 Hafni (Hf)
 • 73 Tàntal (Ta)
 • 74 Tungstè (W)
 • 75 Reni (Re)
 • 76 Osmi (Os)
 • 77 Iridi (Ir)
 • 78 Platí (Pt)
 • 79 Or (Au)
 • 80 Mercuri (Hg)
 • 81 Tal·li (Tl)
 • 82 Plom (Pb)
 • 83 Bismut (Bi)
 • 84 Poloni (Po)
 • 85 àstat (At)
 • 86 Radó (Rn)
 • 87 Franci (Fr)
 • 88 Radi (Ra)
 • 89 Actini (Ac)
 • 90 Tori (Th)
 • 91 Protoactini (Pa)
 • 92 Urani (U)
 • 93 Neptuni (Np)
 • 94 Plutoni (Pu)
 • 95 Americi (Am)
 • 96 Curi (Cm)
 • 97 Berkeli (Bk)
 • 98 Californi (Cf)
 • 99 Einsteini (Es)
 • 100 Fermi (Fm)
 • 101 Mendelevi (Md)
 • 102 Nobeli (No)
 • 103 Lawrenci (Lr)
 • 104 Rutherfordi (Rf)
 • 105 Dubni (Db)
 • 106 Seaborgi (Sg)
 • 107 Bohri (Bh)
 • 108 Hassi (Hs)
 • 109 Meitneri (Mt)
 • 110 Darmstadi (Ds)
 • 111 Roentgeni (Rg)
 • 112 Copernici (Cn)
 • 113 Nihoni (Nh)
 • 114 Flerovi (Fl)
 • 115 Moscovi (Mc)
 • 116 Livermori (Lv)
 • 117 Tennes (Ts)
 • 118 Oganessó (Og)