Vés al contingut

Ciències de la Naturalesa (nivell ESO)/Fonts d’energia

Les fonts d'energia són recursos materials i fenòmens naturals utilitzats per extreure energia útil per a les activitats humanes.

Des de molt antic s'han anat descobrint i utilitzant fonts d'energia molt diverses, que han anat variant en funció del desenvolupament tecnològic al què s'ha arribat en cada època històrica. Des de la prehistòria quan la humanitat va descobrir el foc per escalfar-se, cuinar els aliments i defendre's principalment. Fins a l'actualitat que cada cop més estem utilitzant fonts d'energia renovables, com el vent i el sol per obtenir electricitat, tant important a la nostra vida diària.

Des de la Revolució Industrial i fins als nostres dies, les fonts d'energia més utilitzades han estat els combustibles fòssils, principalment el carbó i i el petroli.

  • El carbó s'ha fet servir durant molts anys per accionar les màquines de vapor i les locomotores, i encara avui proveeix moltes centrals termoelèctriques.
  • El petroli, entre diversos usos, l'utilitzam per a fabricar plàstics i com a combustible pels vehicles (benzina, gasoil...)

L'ús d'aquests combustibles en la producció i consum d'energia provoca un dels més importants impactes ambientals, l'increment de l'efecte hivernacle.