Ciències de la Naturalesa (nivell ESO)/El mol

Introducció[modifica]

Definició formal[modifica]

Es defineix un mol com la quantitat de substància que conté tantes entitats elementals com àtoms hi ha en 12 grams de Carboni-12.

Definició alternativa[modifica]

El número d'àtoms que hi ha en 12 grams de Carboni-12 és una constant i s'anomena número d'Avogadro. El seu valor és

Per tant, un mol també es pot definir com

unitats elementals

Exemples[modifica]

  • En un mol d'aigua hi ha 6,02214179 (30) × 1023 molècules de H2O. Però al mateix temps...
  • En un mol d'aigua hi ha:
    • 2 × 6,02214179 (30) × 1023 àtoms de H (és a dir, 2 mols d'àtoms d'hidrogen) i
    • 6,02214179 (30) × 1023 àtoms de O (és a dir 1 mol d'àtoms d'oxigen).