Ciències de la Naturalesa (nivell ESO)/Dissolucions

Introducció[modifica]

Quan mesclam aigua amb sal, s'obté un líquid en el qual es confonen els components que el formen. Es diu que la sal i l'alcohol són solubles en aigua i que la mescla és una dissolució. L'aigua seria el dissolvent, mentre la sal seria el solut.

Definicions formals[modifica]

Una dissolució és el procés pel qual un sòlid o líquid forma una solució amb un solvent. El component que té el mateix estat físic que la dissolució (sòlid, líquid, gasós) o, en cas que tenguin tots dos components el mateix estat, el que hi estigui en major proporció, s'anomena dissolvent i l'altre es diu solut. En l'exemple inicial, l'aigua seria el dissolvent, mentre la sal i l'alcohol serien els soluts.[1]

Concentració[modifica]

Per descriure una dissolució, és necessari conèixer els components i la proporció en què es troben.

Els adjectius diluïda i concentrada es fan servir per indicar que una dissolució té poc solut o molt, respectivament.

  • Percentatge en massa: expressa la massa de solut per massa de dissolució.
en massa
  • Percentatge en volum: expressa el volum de solut per volum de dissolució.
en volum
  • Grams per litre: expressen els grams de solut que hi ha dissolts per un litre de dissolució. El dissolvent sol esser un líquid.
  • Molaritat (M): expressa el nombre de molts de solut que hi ha dissolts en un litre de dissolució. El dissolvent sol esser un líquid.

Referències[modifica]

  1. http://www.xtec.es/centres/a8052761/web-natus/comensar3.htm