Blender 3D: novell a professional/sintaxi tutorial

En aquests tutorials, trobaràs uns codis críptics molt sovint. Aquests codis es referixen a tecles que necessitaràs pressionar en el teclat o amb els botons del ratolí. Els codis en anglès són prou comuns en la comunitat de blender. Donat que encara no existeix cap traducció al català del programa Blender, aquí utilitzaré els codis que s'utilitzen en anglès. Potser desitgis imprimir aquesta pàgina com a referència ràpida per a la resta del llibre.

Teclat[modifica]

Especials/Funcions

TAB - Tecla de Tabulador
SHIFT - Tecla de majúscules
CTRL - Tecla Control (o Ctrl)
ALT - Tecla ALT
SPACE - Barra espaiadora
De F1 al F12 - tecles F1 a F12 del teclat


Alfa-numèriques

AKEY - lletra A
BKEY - lletra B
CKEY - lletra C
DKEY - lletra D
...etc...
ZKEY - lletra Z
De la 0KEY a la 9KEY - corresponen a les tecles numèriques sobre les lletres del teclat, NO les que estan ubicats en el teclat numèric numberpad


Bloc numèric

Del NUM0 al NUM9 - corresponen al teclat numèric numberpad, NO sobre les lletres
NUM+ i NUM- corresponen als ubicats en el teclat numèric numberpad


  • En blender, hi ha una gran diferència entre els números del teclat, i els números del teclat numèric.
  • Per als usuaris de la computadora portàtil: pot ser que hagis d'activar "Emulate Numpad" (Emular teclat numèric) en el cas que no tingui teclat numèric. Això es troba sobre "File","Add","Timeline",etc, ("Arxiu", "Agregar", "Línia de temps", etc..., la barra de sota del "System and OpenGL" (també anomenat "User Preferences") ("sistema i openGL (també anomenats "preferències de l'usuari")) al marcar aquesta opció les teves tecles normals, les que estan sobre les lletres, es comportaran com les del teclat numèric.
  • Per a les computadores portàtils de Macintosh, la tecla F6 sense cap modificador bloqueja el teclat numèric, on les tecles dretes de l'alfa emulen un teclat numèric. L'ús de F6 restaurara l'opció normal del teclat.

Ratolí[modifica]

Botons

RMB - Botó Dret del Ratolí (Right mouse button)
MMB - Botó Central del Ratolí (Middle mouse button)
LMB - Botó Esquerre del Ratolí (Left mouse button)
  • En un ratolí de roda, MMB significa polsar la roda. Si tens un ratolí de 2 botons considera comprar un de roda, o un ratolí de tres botons; si no és possible aquesta despesa, pots utilitzar ALT+LMB que simula MMB .

I si resulta que no tens LMB, no tindràs altre opció que comprar-te un ratolí nou.