Biologia i diversitat de vertebrats/Amniotes

Els caràcters sinapomòrfics dels amniotes són els següents:

 1. Presència d'axis, que permet el gir del cap
 2. Presència de dues o més vèrtebres sacres
 3. Presència de només dos centrals en el basípode del segon parell de potes.
 4. Columna vertebral amb centres constituïts per la fusió de pleurocentres que han incorporat l'arc neural.
 5. Pèrdua de l'os intertemporal.
 6. Reducció del supratemporal, el tubular i el postparietal, que són desplaçats cap a la part posterior.
 7. Presència d'amni i, en cas de pondre ous, aquests són amniòtics.

A més, presenten els següents caràcters:

 • Presenten fecundació interna.
 • A excepció dels marsupials, neixen amb una mida considerable.


La classificació de les formes vivents actuals és la següent:

Amniota

Synapsida

AnapsidaDiapsida


D'acord amb Michel Laurin i Jacques A. Gauthier,[1] la classificació fòssil seria la següent:

Amniota

Synapsida
Anapsida


Romeriida

Captorhinidae
ProtorothyrididaeDiapsidaDiagnosi del conjunt Anapsida[modifica]

L'únic grup vivent d'anàpsids són les tortuges (Tetsudines). La seva classificació entre les formes fòssils no acaba d'estar clara, però s'ha proposat la següent:[2]


Anapsida

Mesosauridae
Millerettidae

AclestorhinusLanthanosuchidae

MacroleterNyctiphruretia
PareiasauriaProcolophonoidea
TetsudinesDiagnosi del conjunt Diapsida[modifica]

En l'actualitat, les úniques formes vivents de diàpsids són els ocells i cocodrils (Archosauromorpha) i els llangardaixos, serps i Tuàtares (Lepidosauromorpha).


Diapsida

ArchosauromorphaLepidosauromorhpa
Segons Gauthier (1994), la classificació tenint en compte les formes fòssils és la següent:


Diapsida

Araeoscelidia
Coleurosauvarus

? Heleosuchus? Galesphyrus? HeleosaurusYounginiformesClaudiosarus


Saurus

ArchosauromorphaLepidosauromorhpa?Sauropterygia?Ichtyosauria

Classificació general i diagnosi del conjunt Synapsida[modifica]

Actualment, les úniques formes vivents de sinàpsids són els mamífers. Pel que fa a les formes fòssils, la classificació és la següent:[3]


Synapsida
Caseasauria

EothyrididaeCaseidaeEupelycosauria

Varanopseidae
Ophiacodontidae
Edaphosauridae


Sphenacodontia

Haptodus garnettensis
Palaeohatteria
Pantelosaurus
Cutleria


Sphenacodontoidea

SphenacodontidaeTherapsida (...)
A partir dels teràpsids, la classificació segons Hopson (1991) és la següent:[4]


Therapsida

BiarmosuchiaEotitanosuchiaDinocephaliaAnomodontia


Theriodontia

GorgonopsiaTherocephalia


Cynodontia

DiviniidaeProcynosuchidaeGalesauridaeThrinaxodontidaeCynognathidaegomphodontsChiniquodontidaProbainognathidaeTritheledontidaeMammalia


Cladñisticament, la filogènia és la següent:

Synapsida

 |-Caseasauria
 `-Eupelycosauria
  |-Varanopseidae
  `-+-Ophiacodontidae
   `-+-Edaphosauridae
    `-Sphenacodontia
      |-Sphenacodontidae
      `-Therapsida
       |-Biarmosuchia
       | `-Eotitanosuchus
       `-Eutherapsida
         |-Dinocephalia
         `-Neotherapsida
          |-Anomodontia
          `-Theriodontia
            |-Gorgonopsia
            `-Eutheriodontia
             |-Therocephalia
             `-Cynodontia
               |-+-Dvinia
               | `--Procynosuchidae
               `-Epicynodontia
                |-Thrinaxodon
                `-Eucynodontia
                  |-+-Cynognathus
                  | `-+-Tritylodontidae
                  |  `- Traversodontidae 
                  `-Probainognathia
                   |-+- Trithelodontidae
                   | `--Chiniquodontidae 
                   `-+- Prozostrodon
                    `- Mammaliaformes
                      `-Mammalia

Diagnosi i classificació general del conjunt Mammalia[modifica]

Caràcters sinapomòrfics:

 1. Presència de coracoides.
 2. Articulació dentari-escamós.
 3. Presència de 3 ossos auditius.
 4. Tots els molars amb un mínim de dues arrels.
 5. Hemifiodonts
 6. Presència de canal infraorbitari.

Pel que fa a les formes vives, la classificació actual és la següent:

Mammalia

Prototheria
MetatheriaEutheria

Si tenim en compte les formes fòssils, es proposa la següent classificació:[5]

Mammalia

Tricodonts
MultibuberculataPrototheria
Metatheria
PalaerocyctoidsEutheriaDiagnosi del conjunt Prototheria[modifica]

 1. Reducció del pleuroesfenoides.
 2. Desenvolupament de la làmina pètrea i l'alisfenoides per suplir l'espai deixat pel pleuroesfenoides.
 3. Conducte Meato acústic extern en posició ventral respecte el múscul detrahens.
 4. Anell timpànic incomplet.
 5. Oviparitat (caràcter vàlid per les formes vivents).

El conjunt té categoria de supercohort.

Diagnosi del conjunt Theria[modifica]

 1. Pèrdua del pleuroesfenoides.
 2. Presència només d'alisfenoides.
 3. Conducte meato acústic extern en posició dorsal respecte múscul digàstric.
 4. Anell timpànic complet.
 5. Dentadura tribosfènica amb oclusió encastrada (caràcter vàlid per les formes vivents).
 6. Pèrdua de la interclavícula (caràcter vàlid per les formes vivents).
 7. Precoracoides i coracoides fusionats entre si i a l'escàpula (caràcter vàlid per les formes vivents).
 8. Escàpula amb espina central (caràcter vàlid per les formes vivents).
 9. Costelles cervicals fusionades a les vèrtebres (caràcter vàlid per les formes vivents).
 10. Viviparitat (caràcter vàlid per les formes vivents).

El conjunt té categoria de supercohort.

Diagnosi del conjunt Metatheria[modifica]

 1. Didelfs
 2. Blastocist bilaminar.
 3. Placenta coriovitelina.
 4. Dentadura 5134/4134
 5. Pràcticament monofiodonts.

El conjunt té categoria de cohort.

Diagnosi del conjunt Eutheria[modifica]

 1. Monodelfs.
 2. Blastocist unilaminar.
 3. Placenta corioalantoidea.
 4. Dentadura 3153/3143 que deriva en 3143/3143 a partir de l'eocè
 5. Presència de cos callós

El conjunt té categoria de cohort.

Referències[modifica]

 1. http://tolweb.org/Amniota/14990
 2. Tree Of Life
 3. Tree Of Life
 4. Tree Of Life
 5. Tree Of Life