Biblioteques virtuals/La Biblioteca Virtual i el seu paper en l’ensenyament a distància

Presentació[modifica]

Aquest segon mòdul del llibre Biblioteques virtuals aprofundeix en el concepte de Biblioteca Virtual i en el seu paper en l’ensenyament a distància. Examina els elements especialment destacats com la personalitzatzació, els serveis operatius les 24 hores, la creació de documents i les eines de difusió telemàtiques. Posa en relleu els canvis en el paper del professional de la informació i de la documentació que implica la creació i gestió de les biblioteques virtuals.

Objectius[modifica]

 • Conèixer què s’entén per biblioteca virtual i el seu paper en l’ensenyament a distància.
 • Identificar els elements que constitueixen una biblioteca digital.
 • Veure com evoluciona el paper del bibliotecari-documentalista en la nova era de les biblioteques virtuals.

Continguts[modifica]

El mòdul insisteix en el concepte de biblioteca virtual com aquella que ofereix l’accés en línia a un conjunt de publicacions i recursos d’informació sense limitacions d’horaris ni desplaçaments de l’usuari. Sobre aquest nucli s’hi afegeix l’oferta de serveis de difusió, de formació i d’intermediació, que poden ser personalitzats individualment o per grups d’interès.

Elements de la biblioteca virtual:

 • Eines informàtiques i telemàtiques: plataformes, aplicatius i connexions.
 • Col·leccions: recursos gestionats localment, recursos remots i col·laboracions.
 • Serveis: accés al document, referència virtual, formació d’usuaris i serveis d’alerta.

Es remarca la necessitat de definir acuradament la comunitat d’usuaris a la qual ha de servir la biblioteca virtual i d’identificar-ne els diferents grups o perfils per tal de poder negociar l’adquisició d’accés a col·leccions comercials de documents en les millors condicions, per dimensionar adequadament les eines informàtiques i les col·leccions que es gestionen localment i per poder oferir la personalització de determinats serveis.

Elements de la identificació de l’usuari:

 • Autenticació: sistema per assegurar que qui accedeix a un recurs, és realment qui se suposa que és.
 • Autorització: sistema per garantir que un recurs és accedit únicament per qui hi té dret.

Per acabar es fa un repàs als coneixements i habilitats que requereixen els professionals de la informació en l’entorn de la biblioteca virtual:

 • Expertesa per a proporcionar accés als recursos digitals.
 • Expertesa en la descripció i anàlisi de recursos d’informació.
 • Coneixements de formats i estàndards.
 • Coneixements en gestió de bases de dades.
 • Coneixements de programaris que s’hagin d’aplicar a la biblioteca virtual.
 • Coneixements i expertesa en algunes tecnologies de digitalització.
 • Domini de la tecnologia web i dels llenguatges relacionats.
 • Nocions de legislació bàsica sobre drets d’autor i propietat intel·lectual.
 • Habilitats en formació.
 • Habilitats en gestió i presentació de resultats.