Vés al contingut

Apunts de fotografia/objectius

Els objectius, després de la pel·lícula o el sensor són el anima-mater de la fotografia. Son els aparells òptics que permeten recollir la llum projectada per una escena i formar-ne una imatge sobre el captador.

Distancia focal[modifica]

Es la distancia teòrica a la que estaria una lent perfecte i extremadament petita de la imatge projectada sobre el sensor. A la practica, donada la complexa construcció dels objectius, es una dada que ens dona el fabricant i que ens creurem tal qual.

Objectius normals[modifica]

Estrictament son els objectius que tenen una longitud focal igual a la diagonal del sensor. En la pràctica s'inclouen tot un marge de longituds per sobre i per sota d'aquesta. En 35mm es consideren normals els compresos entre 40 i 60 mm.

Gran angulars[modifica]

Son els objectius de longitud focal inferior a la normal. En 35mm es consideren per sota dels 35mm. Com indica el seu nom, la seva principal avantatge es que abasten molt de camp, permeten fer fotografies en espais reduïts que no "cabrien" en una càmera normal.

Teles[modifica]

Son els objectius de longitud focal superior a la normal. En 35mm es consideren a partir dels 70mm. El primer que ve al cap quant es pensa en un teleobjectiu sol ésser el fotografiar objectes llunyans, però això es només una de les múltiples aplicacions que tenen.

Altres[modifica]

Hi han objectius especials com els ulls de peix que donen un angle de cobertura extrem o els de control de perspectiva per arquitectura.

Obertura[modifica]

L'obertura, o emph{número f}, es la relació entre la distancia focal i el diàmetre de la pupil·la d'entrada.

La obertura d'un objectiu acostuma a ésser variable. Es varia mitjançant el \index{Diafragma}\emph{diafragma} que es una forat que es pot variar de mida per permetre passar mes llum o menys. En les cameres mes senzilles el diafragma es una simple lamina amb un o diversos forats que es desplacen per quedar posats davant del objectiu. Normalment, però, està format per una sèrie de lamines format un anell que s'obre o es tanca de forma variable.