Apunts de fotografia/composició

Resum de la classe sobre composició i alguns dels conceptes presentats.


Introducció[modifica]

La composició es una caracteristica estudiada a la pintura i altres arts molt abans de l'aparició de la fotografia. Tot i que hi han coses molt particulars de la fotografia, en gral, es bo fixar-se en les normes de composició que s'han anat desenvolupant en pintura, escultura, paisatgisme, arquitectura i altres arts.

En general cal buscar la senzillesa, és a dir, disminuir el nombre de subjectes que apareixen a la imatge.

Distribució estática[modifica]

Hi han diverses distribucions estátiques que s'han emprat moltes vegades en composicions estátiques com bodegons, paisatges i altres composicions.

Distribucions verticals
Donen la sensació de força, de tensió.
Distribucions oblicues
Donen la sensació de un proces dinàmic.
Distribucions horitzontals
Donen la sensació de equilibri, de calma, de mort.
Distribució en S
Son distribucions que "ajuden".
Distribució en triangle
Son distribucions típiques de retrat i de bodegó
Distribució en L
Son distribucions típiques de bodegó
Distribució en cercle
Decorat teatral
Es una distribució en tres planells; fons, acció i front.


El ritme[modifica]

La regla dels terços[modifica]

Es la regla mes coneguda. Consisteix a posar els elements principals de la imatge en els punts nodals creats en dividir la imatge en una cuadricula de 3x3 parts iguales, tal com es veu a la figura \ref {fig.Regla_tercos}.

\begin{figure}[htbp]

  \label{fig.Regla_tercos}
  \begin{center}

\includegraphics*{composicio/tercos.eps}

  \end{center}
  \caption{Regla dels terços}

\end{figure}

La regla aurea[modifica]

Es una forma de dividir la imatge de manera que quedin dues parts que siguin proporcionals a les de la divisió aurea. Aquesta estableix que una recta sigui dividida en dues parts de manera que \emph{la proporció entre la part més petita i la mes gran sigui igual a la proporció entre la part mes gran i el tot}. Això correspon, aprox., a una distribuicio 1.618.

Matemàticament si prenem 1 per a la part "gran" i x per la petita, i, doncs, per al total, queda:

S'en pot veure un exemple de divisions horitzontal i vertical a la figura

\begin{figure}[htbp] \includegraphics*{composicio/aurea.eps}

  \caption{Regla aurea}

\end{figure}

Aires[modifica]

En una imatge son tan important els subjecte com els espais que hi han entre ells. Aquest espais es denominan "aires"

El moviment[modifica]

Perspectives[modifica]

Escala[modifica]

Perspectiva atmosfèrica[modifica]

Es la perspectiva típica de quan es mira al horitzo, en què hi han muntanyes o similar llunyanes que van perdent claredat amb la llunyania.

Perspectiva xinesa[modifica]

Perspectiva lineal[modifica]

Altres efectes[modifica]

Efectes del color[modifica]

Efectes de to[modifica]

Procediment de treball[modifica]

 • Localitzar els centres d'interès.
 • Analitzar el tema.
  • Localitzar els elements de la escena.
  • Veure com es relacionen.
 • Col·locar els centres d'interès segons la regla dels terços

o la perspectiva aurea.

 • Omplir l'encuadre: Acostarse i/o simplificar.