Vés al contingut

Apunts de fotografia/Camps de la Fotografia/Fotografia nocturna

Aquest classe va estar molt centrada en la fotografia química, doncs molts dels efectes que es produeixen no succeeixen en el món digital.

Sobre la pel·lícula[modifica]

La sensibilitat[modifica]

Pot semblar que per fer fotografia nocturna es important utilitzar pel·lícules d'alta sensibilitat, pero en realitat no es així. La falta de llum es compensa amb temps d'exposició, baixant al domini dels segons o inclús als minuts, i això dona tot una nova perspectiva a la imatge que anirem veient.

Un cop alliberats de la restricció de la sensibilitat, moltes vegades s'utilitza pel·lícula de sensibilitat normal per les seves característiques de gra i, molt importat, de latitud. La pel·lícula normal es capaç d'enregistrar escenes de molt de contrast, i això, com veurem, es crucial per a la fotografia nocturna.

Mesura de la llum[modifica]

Utilitzar sempre el diafragma obert al màxim, i, si es possible, amb l'objectiu mes luminós de que es disposi.

Si la mesura és fora de rang, intentar pujar la sensibilitat. Si així funciona la mesura, prendre nota del valor i calcular el nou valor per a la sensibilitat que realment tenim.

La (falta de) reciprocitat de les pel·lícules[modifica]

El problema mes immediat amb què ens podem trobar en fer exposicions superiors a approx. 1 segón es la falta de reciprocitat de les pel·lícules. Aquesta es posa de manifest per una merma de la sensibilitat a nivells de llum molt baixos o a temps d'exposició molt curts ().

Per compensar aquesta perdua de sensibilitat cal aumentar el temps d'exposició segons les característiques donades per el fabricant per a cada pel·lícula. Aquesta perdua de sensibilitat es característica de cada emulsió. Això fa que en pel·lícules de color, per exemple, es descompensin els color de la pel·lícula doncs cada una de les capes de color per sensibilitat de manera no uniforme amb la resta. Per això, per a les pel·lícules de color, el fabricant dona una taula no solament de compensació de la exposició sino també de filtres de correcció de color que cal emprar.

Un altre efecte bastant marcat es el augment exagerat de contrast que cal compensar tot reduint el revelat. [Es podria aprofitar aquest fet per donar més contrast a escenes que no en tinguin?]

[Deducció meva: Soposo que l'augment de contrast és degut al fet que la perdua de sensibilitat es proporcional (quasi logaritmica) a la baixada dels nivells de llum. Això deu fer que, si per ex., exposem per EV 2, una part de la escena que sigui a EV 4 quedi, en realitat, en zona VIII o IX en lloc de VII perque la emulsió te mes sensibilitat a EV4 que a EV2.]


Diferents tècniques artístiques[modifica]

Sobreexposar per posar de manifest els detalls mes foscos juntament amb el subjecte.

Això fa que aparegui una imatge estranya que, a primera vista, sembla presa de dia pero que, un cop que ens hi fixem, mostra aspectes fantasmagòrics, com les múltiples ombres degudes a les múltiples fonts de llum.

No usar trípode buscant que la imatge surti lleugerament moguda

Això, juntament amb la foscor i el contrast exagerat de les imatges nocturnes,pot donar un aire eteri i surrealista que, de vegades, dona resultats molt positius.

Comentaris en general[modifica]

Els llocs cambien competament de la nit al dia. Un lloc sense cap interes de dia pot cobrar molt d'interes de nit, i a la inversa. Exemples de llocs naturalment interessants son zones amb rerafons industrials, ports, vistes elevades dels teulats d'una població.

Tot i que mitjançant el control del contrast es pugui millorar la imatge cal no abusar-ne doncs acabariem fent una imatge que sembli presa de dia, sense cap interés a destacar.