Ajuda:Com es fa...?/Categoria

Gràcies a les categories podem tenir els llibres ordenats i els seus apartats dins la subcategoria convenient. Per posar un article a una categoria tan sols s'han de seguir els següents passos:

  • Afegir, al final de la pàgina els codi
[[Categoria:Nom de la categoria]]
  • Si és necessari es poden escriur vàries categories.
  • També les podem indexar
[[Categoria:Nom de la categoria|Títol per a indexar]]

Les categories es poden posar tan a articles com a altres categories (que pasaran a ser subcategoria de l'altra).