Agrodatabase/221-Prontuari Hortícola Dades/Tomàquets

Salta a la navegació Salta a la cerca
Tomàquets Und MITJANA RANG VALORACIÓ
CLIMA . . . .
TEMPERATURA . . . .
GERMINACIÓ - ÒPTIMA 19 18-20 .
TEMPERATURA AIRE - ZERO VEGETACIÓ . 10-11 .
TEMPERATURA AIRE - MINIMA CULTIU 0 . .
T ª DIÜRNA ÒPTIMA . . .
T ª NOCTURNA ÒPTIMA . . .
TEMPERATURA AIRE - MÀXIMA 32 . .
DESENVOLUPAMENT VEGETATIU DIÜRNA . 18-20 .
DESENVOLUPAMENT VEGETATIU NOCTURUNA 15 . .
FLORACIÓ DIÜRNA . 22-23 .
FLORACIÓ NOCTURNA . 13-17 .
FRUCTIFICACIÓ DIÜRNA 25 . .
FRUCTIFICACIÓ NOCTURNA 18 . .
INTEGRAL TÈRMICA . 3.000-4.000 .
LLUM . . . .
EXIGÈNCIA LLUMINOSITAT . . . EXIGENT
AFECTATS FOTOPERÍODE . . . SENSIBLE
AIGUA . . . .
HUMITAT AIRE% HR % . 60-80 .
BOR-AIGUA REG Mg / Lt . 2,5-1,25 MODERADAMENT
SÒL . . . .
PROPIETATS FÍSIQUES SÒL . . . .
FRANCS- LLEUGERS . . . PREFEREIX
SÒLS PROFUNdS . . . PREFEREIX
AIGUA DEL SÒL . . . .
DRENATS . . . PREFEREIX
ENTOLLATS . . . NO TOLERA
PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES . . . .
TOLERÀNCIA PLANTA A pH ÀCID pH 6 . .
pH RANG ÒPTIM pH . 6,5-6,8 .
dS / m AFECTA CULTIU dS / m 3 . .
TOLERÀNCIA PLANTA A LA SALINITAT DEL SÒL . . . MODERADAMENT
TOLERÀNCIA PLANTA A L'ALCALINITAT DEL SÒL . . . MODERADAMENT
MATÈRIA ORGÀNICA - HUMUS . . . EXIGENT
ELEMENTS NUTRITIUS . . . .
NITROGEN-FULLA-SUfICIENT ppm 5.000 . .
NITROGEN-FULLA-DEFICIENT ppm 2.000 . .
FÒSFOR-FULLA-SUfICIENT ppm 3.000 . .
FÒSFOR-FULLA-DEFICIENT ppm 1.500 . .
POTASSI-FULLA-SUfICIENT % 3 . .
POTASSI-FULLA-DEFICIENT % 2 . .
ZINC-MANCANCES . . . MODERADAMENT
MANGANÈS-MANCANCES . . . MODERADAMENT
COURE-MANCANCES . . . MODERADAMENT
MOLIBDÈ-MANCANCES . . . MODERADAMENT
FERTILITZACIÓ . . . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 120 . .
P-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 25 . .
K-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 150 . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 3 . .
P-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 1 . .
K-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 4 . .
ADOBAT -CICLE N-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 180 . .
ADOBAT-CICLE N-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 190 . .
ADOBAT-CICLE N-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 200 . .
ADOBAT-CICLE P-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 40 . .
ADOBAT-CICLE P-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 80 . .
ADOBAT-CICLE P-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 120 . .
ADOBAT-CICLE K-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 80 . .
ADOBAT-CICLE K-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 160 . .
ADOBAT-CICLE K-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 240 . .
FEMS / Ha Tm / Ha 40 . .
ADOBAT-CICLE N-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
ADOBAT-CICLE-N-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
ADOBAT-CICLE-N-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
ADOBAT-CICLE-P-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 1 . .
ADOBAT-CICLE-P-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 2 . .
ADOBAT-CICLE-P-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-K-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 2 . .
ADOBAT-CICLE-K-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 4 . .
ADOBAT-CICLE-K-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 6 . .
NITROGEN-PRESEMBRA % . 1/3 .
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA % . 2/3 .
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA-Nº APORTACIONS . 3-5 .
FÒSFOR-PRESEMBRA % 100 . .
POTASSI-PRESEMBRA % 100 . .
TÈCNIQUES DE CULTIU . . . .
SEMBRA-PLANTACIÓ . . . .
LLAVORS-PES (Gr / 1000 LLAVORS) Gr 5 . .
N ° - LLAVORS / Gr. Gr 350 . .
LLAVOR ANYS CAPACITAT GERMINATIVA Anys 3 . .
GERMINACIÓ, T ª ÒPTIMA Dies . 6-8 .
VIVER m2 / Ha. CULTIVADA m2 / Ha . 100-500 .
LLAVORS PLANTER, Gr / Ha. CULTIVADA Gr / Ha 300 . .
PROFUNDITAT cm. cm 1 . .
TRASPLANTAMENT, DIES DES SEMBRA Dies . 25-30 .
N ° - PLANTES-TUBERCLES / Ha. Plantes / Ha 17.000 15.000-20.000 .
PLANTACIÓ DISTÀNCIA LÍNIES m. m 1 0,80-1,00 .
PLANTACIÓ DISTÀNCIA PLANTES m. m 1 . .
OPERACIONS CULTIU . . . .
PODA FORMACIÓ, EDAT PLANTA Dies . 15-20 .
RECOLECCIÓ TASCA . . . .
INICI RECOLECCIÓ EDAT Mes . 2-3 .
PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha. Tm / Ha 40 . .
TEMPS INTERPASSES Dies . 3-4 .
TEMPS DURADA COLLITA Mes . 1-1,5 meses .
POSTCOLLITA-COMERCIALITZACIÓ . . . .
Tª D'EMMAGATZEMATGE 5 . .
HUMITAT D'EMMAGATZEMATGE % % 95 . .
TEMPS EMMAGATZEMATGE FRED Setmanes . 1-2 .
COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA . . . .
AIGUA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 94 . .
MATÈRIA SECA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 6 . .
ENERGIA-100 Gr PRODUCTE FRESC Kcal 18 . .
ENERGIA-100 Gr MATÈRIA SECA Kcal 300 . .
CARBOHIDRATS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 4 . .
CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA % 65 . .
SUCRE-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 3 . .
SUCRE-MATÈRIA SECA % 43 . .
FIBRA DIETÈTICA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA % 20 . .
GREIXOS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 0 . .
GREIXOS-MATÈRIA SECA % 3 . .
PROTEÏNES-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
PROTEÏNES-MATÈRIA SECA % 15 . .